https://www.traditionrolex.com/43
Tiskové zprávy z obcí, měst a krajů | REGIONÁLNÍ TELEVIZE
https://www.traditionrolex.com/43

facebook youtube rss soundcloud

 
 
 

Tiskové zprávy z obcí, měst a krajů

PRAHA

19.04.2024

Praha koupí pozemky v Karlíně důležité pro rozvoj okolí Negrelliho viaduktu

Zastupitelé hlavního města Prahy na čtvrtečním zasedání schválili odkup osmi pozemků od Českých drah. Pozemky se nacházejí v katastru Karlína v okolí Negrelliho viaduktu a pod ním. Celková cena všech pozemků činí necelých 11 milionů korun.

 

18.04.2024

Praha rozdělí téměř 24 milionů na projekty městských částí, 23 projektů bude směřovat na boj se změnou klimatu

Zastupitelstvo hl. m. Prahy na čtvrtečním jednání schválilo poskytnutí 23 dotací městským částem na projekty týkající se boje se změnou klimatu, a to v celkové výši 23,87 milionu korun. Radnice jednotlivé záměry uskuteční jako součást Klimatického plánu, který Praha schválila. Plán zahrnuje projekty na výsadbu stromů a keřů, revitalizace ploch, cest, mobiliáře a zeleně a také projekty na zadržování vody a hospodaření s dešťovou vodou.

 

18.04.2024

Praha představí inovace v práci s daty v kultuře. Koná se Pražské kulturní fórum

Na otázky ohledně kultury a vztahu veřejnosti ke kulturním akcím v Praze odpoví optikou dat již čtvrtý ročník Pražského kulturního fóra. Tato mezioborová konference je určena lidem pracujícím v kulturních a kreativních odvětvích, studentům, akademikům, zástupcům veřejné správy či neziskovým a soukromým organizacím. Na akci s podtitulem Člověk kulturní, která se uskuteční 22. až 23. dubna 2024 v Centru architektury a městského plánování (CAMP), vystoupí významné osobnosti evropské kultury Beatriz García a Anne Torreggiani. Bezplatně je možné se registrovat skrze GoOut . Kapacita je omezena.

 

18.04.2024

Primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda se zúčastnil poklepání základního kamene polyfunkční budovy a jednal na radnici Prahy 14

Další městskou částí, kterou primátor Bohuslav Svoboda navštívil, se ve středu stala Praha 14. V rámci jednání na radnici se řešilo hned několik častých témat, diskuze se týkala například zajištění bezpečnosti, parkovacích míst nebo kapacit na školách.

 

18.04.2024

Praha spustila iniciativu za spravedlivější financování sociálních služeb v metropoli

Náměstkyně primátora Alexandra Udženija vyzvala dopisem vládu k otevření debaty ohledně procentuálního podílu financování sociálních služeb ze státního rozpočtu (tzn. směrné číslo) pro hlavní město Prahu. Ve svém dopise adresovaném předsedovi vlády Petru Fialovi, ministru práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi, ministru financí Zbyňku Stanjurovi a současně i předsedovi Asociace krajů ČR Martinu Kubovi poukazuje na nespravedlnost stávajícího systému, který neodpovídá aktuálním potřebám a demografickým změnám v Praze.

 

17.04.2024

Provoz Škodova paláce bude v pátek omezen kvůli evakuačnímu cvičení

V pátek 19. dubna 2024 odpoledne se v budově Magistrátu hl. m. Prahy, ve Škodově paláci v Praze 1, uskuteční evakuační cvičení, které bude trvat zhruba půl hodiny. Provoz Škodova paláce bude v tento den výrazně omezen a po dobu cvičení bude objekt zcela uzavřen. Veřejnosti se předem omlouváme za případné komplikace.

 

16.04.2024

Praha darovala Policii ČR speciální zdravotnické batohy s vybavením za bezmála 300 tisíc korun

Představitelé hlavního města dnes oficiálně předali dar zástupcům Policie ČR. Jedná se o batohy se speciálními zdravotnickými prostředky, které policisté mohou využít například k zástavě masivního krvácení, zprůchodnění dýchacích cest, či k poskytnutí první pomoci při popálení nebo podchlazení. Dar pražským policistům schválili na pondělním jednání radní hl. m. Prahy.

 

16.04.2024

Praha neupraví vyhlášku regulující hazard, chce nechat rozhodnout Ústavní soud

Pražští radní se shodli na tom, že vyhlášku regulující hazard neupraví ani po výzvě Ministerstva vnitra. O konečném osudu vyhlášky tak pravděpodobně rozhodne až Ústavní soud.

 

16.04.2024

Praha letos podpoří projekty v oblasti cestovního ruchu částkou přesahující 23 milionů korun

Radní hl. m. Prahy v pondělí odsouhlasili poskytnutí dotací úspěšným žadatelům v rámci Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2024. Podpora se týká dotací nepřevyšujících částku 1 milion korun v celkové výši 9 490 700 korun a dále těch, které naopak částku 1 milion korun převyšují, a to v hodnotě 14 150 000 korun. Ve druhém případě však záměr musí ještě schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

 

16.04.2024

Skautský institut na Staroměstském náměstí se rozšíří, chce úžeji spolupracovat s městem

Praha rozšíří stávající pronájem Skautskému institutu v bloku radničních domů při Staroměstské radnici o další prostory. Dodatek ke smlouvě, který schválili pražští radní, také upravuje výši ročního nájmu nově na 4,5 milionu Kč. U veřejnosti oblíbený Skautský institut plánuje rozšířit své působení o další občansky prospěšné aktivity.

 

15.04.2024

Praha podá dvě žádosti o dotace z evropských fondů na vybudování dobíjecích stanic pro elektromobily

Hlavní město chce podpořit rozvoj elektromobility prostřednictvím dvou projektových záměrů. V případě úspěchu žádostí lze předpokládat dotace z evropských fondů až do výše 80 % způsobilých nákladů. Projekty by se měly následně uskutečnit v letech 2025–2027.

 

15.04.2024

Praha schválila nová pravidla pro plakátovací plochy, plakátovací sloupy dostanou novou podobu

Nyní Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy vytipuje vhodná místa na umístění reklamních sloupů a zajistí zpracování jejich designu a odbor majetku pražského magistrátu připraví soutěž na nové provozovatele.

 

15.04.2024

Hlavní město obdrželo zpět většinu financí uložených ve Sberbank

Praze se začátkem dubna letošního roku podařilo získat zpět 95 % z financí, které měla uložené v ruské bance Sberbank. Konkrétně se jedná se o částku ve výši 163 636 019,44 Kč, kterou nyní může metropole využít například k investicím nebo na nutné výdaje.

 

15.04.2024

Praha koupí budovu v ulici U Pergamenky v Holešovicích. Přestaví ji na střední školu

Praha posílí své kapacity středních škol. Nová střední škola vznikne v pražských Holešovicích na adrese U Pergamenky 1455/11. Rada hl. m. Prahy v pondělí odsouhlasila koupi budovy na zmíněné adrese za kupní cenu 198 881 000 Kč od soukromého majitele. Následně bude budova zrekonstruována pro potřeby střední školy, svůj účel by mohla plnit do tří let. Záměr musí ještě schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

 

15.04.2024

Hlavní město podpoří integraci cizinců v Praze

Praha podpoří programy pro integraci cizinců a národnostních menšin. V programech je na nejrůznější aktivity na jejich podporu připravena dotace ve výši 19 795 000 Kč. Rada hl. m. Prahy v pondělí schválila na tyto programy částku 16 070 000 Kč, zbylé dotace musí ještě schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

 

15.04.2024

Hlavní město podpoří pět velkých kulturních akcí v tomto roce

Rada hl. m. Prahy schválila v pondělí poskytnutí dotace na kulturní projekty. Na pět projektů různých žadatelů v letošním roce poskytne hlavní město celkem částku 1 936 000 Kč. Tyto individuální dotace se poskytují výjimečně a pouze za podmínek, že se jedná o mimořádný přínos pro Prahu.

 

15.04.2024

Praha poskytne dotace na podporu sportu pro rok 2024 ve výši téměř půl miliardy korun

Rada hl. m. Prahy v pondělí schválila poskytnutí dotací v Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2024 v celkové výši 454 650 000 korun. Jedná se o poskytnutí účelových dotací na projekty nepřesahující 1 milion korun v celkové hodnotě 106 667 000 korun a těch, které přesahují 1 milion korun, za 347 983 000 korun. Ve druhém případě však musí poskytnutí dotací ještě potvrdit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

 

12.04.2024

Na Vltavě bude bezpečněji. Policie ČR zmodernizovala stání pro služební plavidla

Pražské poříční oddělení Policie ČR má nově upravená stání pro služební plavidla. Významně tím bude zlepšena akceschopnost Policie ČR na Vltavě i celého Integrovaného záchranného systému. Nové plovoucí garáže na Veslařském ostrově v Praze umožňují bezpečné stání pro pět lodí a přístup k nim za každého počasí.

 

11.04.2024

Praha získá areál Orionka od DPP

Rada hl. m. Prahy odsouhlasila výkup pozemků a staveb v areálu Orionka od Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP). Po schválení zastupitelstvem tak město získá bývalou vozovnu tramvají a trolejbusů, která svému původnímu účelu neslouží od poloviny 50. let 20. století. Praha zde plánuje vybudovat kulturně – komunitní centrum Orionka. Kupní cena areálu stanovena znaleckým posudkem činí 189 821 000 korun bez DPH.

 

10.04.2024

V pilotním provozu bude možné už od poloviny dubna prokazovat totožnost v rámci aplikace eDoklady na vybraných místech po Praze

Hlavní město umožní veřejnosti prokazovat svoji totožnost v rámci aplikace eDoklady na různých místech v metropoli už od 15. dubna 2024. V pilotním provozu bude tato možnost dostupná na všech pracovištích registru řidičů, registru vozidel a na pracovištích vyřizujících dopravní přestupky nebo na dvou místech oddělení služeb veřejnosti na Nové radnici a ve Škodově paláci.

 

09.04.2024

V Praze startuje rok Franze Kafky, který nabídne pestrý kulturní program

Hlavní město ve spolupráci se organizací Prague City Tourism a Městskou knihovnou v Praze symbolicky zahájilo rok Franze Kafky u příležitosti výročí 100 let od jeho úmrtí. Nejen pro Pražany je připraven program pro děti i dospělé zahrnující řadu projektů s kafkovskou tematikou. Kromě projektů z oblasti filmu, literatury, divadla a hudby vznikla také komunikační kampaň, jejíž součástí je také speciálně nazdobená tramvaj s motivy Kafkova života, která vyráží do pražských ulic v úterý 9. dubna.

 

09.04.2024

Praha hledá pachtýře pro svou zemědělskou půdu. Podmínkou je ekologické hospodaření

Hlavní město Praha aktuálně hledá pachtýře pro 14 svých zemědělských pozemků. Pronájem město inzeruje na svém realitním portálu , kde se zájemci dozví podrobnější informace. Cílem je na plochách zajistit ekologicky šetrné hospodaření v souladu s klimatickým plánem města.

 

08.04.2024

Inovace pro lepší život v Praze. Městská společnost Operátor ICT představila hlavní priority pro následující měsíce

Rada hl. m. Prahy na dnešním zasedání schválila obchodně-finanční plán městské společnosti Operátor ICT (OICT). Jeho obsahem jsou projekty, které bude společnost pro českou metropoli v následujících měsících realizovat. Mimo jiné se jedná o další rozvoj vyhledávače tras nové generace pro hojně využívanou aplikaci Lítačka.

 

08.04.2024

Hlavní město podpoří volnočasové činnosti dětí a mládeže

Pražští radní schválili poskytnutí dotace pro fungování dětských a mládežnických kroužků a oddílů. Volnočasové aktivity působící pod nestátními neziskovými organizacemi obdrží od hlavního města v letošním roce 44 100 000 Kč. Peníze jsou určeny například na rekonstrukce a provoz kluboven, tábory či vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží.

 

08.04.2024

Nový dotační program podpoří inovační akce částkou pět milionů korun z rozpočtu Prahy

Rada hl. m. Prahy v pondělí schválila Program na podporu akcí v oblasti inovací v hlavním městě pro rok 2024. Program spouští město s cílem poskytovat podporu inovačním akcím systematicky a předvídatelně. K financování akcí z tohoto programu Praha pro rok 2024 vyčlenila 5 milionů korun.

 

08.04.2024

Praha podpoří adiktologické služby, na léčení závislostí poskytne desítky milionů korun

Pražští radní odsouhlasili neinvestiční dotace organizacím, které poskytují adiktologické služby. V letošním roce je hlavní město podpoří částkou 84 599 950 Kč. Podpořeny tak budou organizace poskytující léčbu, terénní a poradenské programy a další služby pro uživatele návykových látek. Poskytnutí dotací musí schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

 

08.04.2024

Praha podpoří prevenci ve školách, má předcházet šikaně či záškoláctví

Pražští radní odsouhlasili poskytnutí dotací na prevenci ve školách a školských zařízeních v Praze pro letošní rok ve výši 20 999 000 Kč. Nejrůznější aktivity mají za cíl předcházet šikaně, kyberšikaně či užívání návykových látek. Mají také podpořit duševní zdraví dětí a pedagogů. Návrh musí ještě schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

 

05.04.2024

Praha vydá nový jízdní řád dopravních investic. Aktualizuje Plán udržitelné mobility

Na veřejném projednání byl představen návrh Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí (P+) do roku 2026. Ten stanoví nový jízdní řád dopravních investic hlavního města Prahy. Hlavními cíli aktualizace Plánu je stanovení priorit jednotlivých projektů dopravní infrastruktury a s tím spojené efektivní vynakládání energie na přípravu opatření, která se budou realizovat. Plán pracuje s aktuálně dostupnými finančními prostředky města, které jsou nyní k dispozici v důsledku financování stavby metra D bez jakéhokoliv příspěvku státu. Prioritou aktualizovaného Plánu udržitelné mobility je také úspěšně usilovat o získávání financí z jednotlivých dotačních titulů Evropské unie do roku 2030.

 

04.04.2024

Hlavní město otevírá v Praze 9 nové kontaktní místo pro podporu bydlení

V rámci rozšiřování sítě kontaktních míst pro bydlení otevírá Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci s městskou částí Praha 9 novou kancelář určenou pro poskytování informací a podpory v oblasti bydlení. Tato iniciativa je součástí projektu Zabydlování a podpora v bydlení domácností a kontaktní místa pro bydlení, který je financován z Evropského sociálního fondu a má za cíl poskytnout komplexní služby osobám v bytové nouzi, ohroženým ztrátou bydlení nebo těm, kdo řeší problémy se stávajícím bydlením.

 

04.04.2024

Pražský půlmaraton krátkodobě omezí dopravu v širším centru města

Na trať vedoucí historickým jádrem hlavního města vyběhne v sobotu 6. dubna 2024 v rámci 24. ročníku 1/2Maratonu Praha zhruba 15 tisíc běžců. Tradiční sportovní akce si však zároveň vyžádá dílčí dopravní omezení, která se dotknou především centrální části hlavního města. Opatření se bude týkat zákazu parkování i uzavírek ulic na trase závodu, případně v jeho nejbližším okolí. Závod také ovlivní provoz městské hromadné dopravy.

 

03.04.2024

Praha podpoří kongresový turistický ruch

Pražští radní schválili podporu kongresového turismu. Praha jej podpoří v letošním roce částkou 3 745 000 Kč. Uhrazena tím bude veřejná zakázka Podpora kongresového turismu v Praze, kterou zhotovuje vítěz výběrového řízení, společnost Prague Convention Bureau, z.s.

 

03.04.2024

Praha pomůže neziskovým organizacím v sociální oblasti výpůjčkou nemovitostí

Rada hl. m. Prahy schválila výpůjčku budovy a přilehlého pozemku v Lahovicích organizaci Z Hnízda podporující lidi s mentálním postižením a prodloužila výpůjčku domu se zahradou organizaci Helpless, která provozuje chráněné bydlení s asistencí pro lidi s mentálním postižením.

 

02.04.2024

Pravidelná zkouška sirén

Ve středu 3. dubna 2024 se uskuteční na celém území České republiky pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. Ve 12:00 hodin se rozezní sirény, které budou vysílat zkušební nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin. Na území hlavního města Prahy budou před polednem na zkoušku lidé upozorněni prostřednictvím elektronických „mluvících“ sirén. Informace zazní v českém a anglickém jazyce.

 

02.04.2024

Stanici metra Florenc ozdobí světelné dílo Synapse v rámci projektu Světlo pro metro

Radní hl. m. Prahy schválili realizaci světelného díla Synapse, jehož autorem je Jan Poš. Umístěno bude ve vestibulu stanice metra Florenc v pasáži propojující severní a jižní vestibul metra na lince C. Celkově by měly práce a dílo stát přibližně 18 milionů korun a lidé by jej na místě mohli vidět už v roce 2026. Radní zároveň schválili poskytnutí financí pro Galerii hl. m. Prahy na letošní rok k realizaci botanické zahrady světel veřejného osvětlení z celého světa u Dvoreckého mostu.

 

02.04.2024

Praha slavnostně otevřela novou lávku na Rajské zahradě, která lidem výrazně usnadní přestup z vlaku na metro i průchod oblastí

Za účasti představitelů hlavního města a dalších hostů byla v úterý 2. dubna 2024 oficiálně zprovozněna lávka u stanice metra Rajská zahrada v Praze 14. Díky této stavbě vzniklo pohodlné a rychlé propojení pro pěší mezi metrem a nedávno vybudovanou železniční zastávkou, ale i bezpečný průchod oblastmi Kyje – Hutě přes trať a frekventovanou Chlumeckou ulici. Součástí slavnostního otevření lávky bylo také představení nových prvků navigačního systému Čitelná Praha v okolí.

 

02.04.2024

Praha pošle Nemocnici Na Františku dotaci na modernizaci přístrojového vybavení

Rada hl. m. Prahy na dnešním jednání schválila poskytnutí dotace městské části Praha 1 pro její příspěvkovou organizaci Nemocnice Na Františku a navýšení rozpočtu hlavního města v roce 2024 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Dotace ve výši téměř 45 milionů Kč poslouží k modernizaci přístrojového vybavení v nemocnici.

 

02.04.2024

Volnočasový areál v Hloubětíně bude rozšířen o pumptrackovou dráhu

Volnočasový areál Triangl Park v Hloubětíně se rozšíří o pumptrackovou dráhu pro kola a koloběžky. Rada hl. m. Prahy v úterý schválila výpůjčku pozemku sousedícího se sportovním areálem společnosti Triangl Hloubětín za účelem vybudování asfaltové zvlněné dráhy.

 

02.04.2024

Praha prodlouží sobotní provozní dobu u deseti sběrných dvorů. Změna začne platit od května

Rada hlavního města Prahy rozhodla, že se od května prodlouží sobotní otevírací doba deseti sběrných dvorů, které provozují Pražské služby. Při letním čase se otevírací doba prodlouží o tři hodiny do 18 hodin, při zimním čase bude otevírací doba prodloužena do 17 hodin. Provozní doba těchto sběrných dvorů se tímto sjednotí a jak v pracovní dny, tak v sobotu budou otevřeny shodně.

 

02.04.2024

Hlavní město postaví nové kulturní kreativní centrum v Preslově ulici

Radní hl. m. Prahy na svém úterním zasedání schválili výstavbu nové budovy v Preslově ulici v Praze 5, která bude sloužit jako kreativního centrum pro performing arts. Dům vznikne na místě dnešní provozní budovy Švandova divadla. Centrum bude sloužit různým divadelním a kulturním institucím, vzniknou zde například divadelní zkušebny nebo laboratoře pro sound design. Předpokladem je, že by budova měla stát 220 milionů korun a dokončena by měla být v roce 2028.

 

02.04.2024

Začala příprava stavby Energocentra, využívat bude teplo z čistírny odpadních vod

Pražští radní schválili přípravu stavby Energocentra, které bude zpracovávat odpadní teplo z Ústřední čistírny odpadních vod Praha na Císařském ostrově. Prvním krokem bude zajištění dokumentace pro územní rozhodnutí. Energocentrum by mohlo v první etapě dodat celkem přibližně 1 660 000 GJ tepla ročně a zásobovat jím více než 41 tisíc domácností. V provozu by mohlo být do roku 2030.

 

28.03.2024

Národní den bez spěchu: Pražský orloj se symbolicky zastaví. Upozorní na uspěchanou dobu

Pražský orloj na několik minut zastaví pohyb apoštolů. Připojí se tím k iniciativě Národní den bez spěchu, který organizuje Česká asociace pojišťoven. V rámci iniciativy se ve středu 3. dubna symbolicky zpozdí některé události, čímž se připomene, že spěchat je zbytečné, a to především za volantem. Iniciativa poukazuje na množství dopravních nehod na českých silnicích kvůli nepřiměřené rychlosti.

 

28.03.2024

Pražský primátor zavítal v rámci návštěv v městských částech také do Řep

Jednání o hotových, rozestavěných, ale i plánovaných projektech tvořilo hlavní část programu primátora hl. m. Prahy Bohuslava Svobody během jeho návštěvy městské části Praha 17, kterou tvoří městská čtvrť Řepy. Setkání s představiteli místní radnice se uskutečnilo ve středu 27. března.

 

28.03.2024

Hlavní město vyjednává s Komerční bankou o možné koupi budovy banky na Václavském náměstí

Pražský magistrát by v budoucnu mohl sídlit v budově Komerční banky na Václavském náměstí. V současné době hlavní město vyjednává o koupi tohoto objektu s jeho majitelem, Komerční bankou, která ji vlastní skrze svou dceřinou společnost VN 42, s.r.o. Přesunout by se sem mohli úředníci ze Škodova paláce.

 

25.03.2024

Dárci věnovali do Primátorské velikonoční sbírky přes 3 tuny potravin, drogerie a krmiva pro zvířata

V rámci vůbec první Primátorské velikonoční sbírky potravin se vybralo 2 784 kilogramů potravin a drogerie a také půl tuny krmiva pro zvířata. Celková hodnota přinesených darů se přiblížila částce půl milionu korun. Úspěšnou akci na pomoc lidem v nouzi, která se uskutečnila ve čtvrtek 21. března 2024, připravilo hlavní město ve spolupráci s Potravinovou bankou pro Prahu a Středočeský kraj. Velké poděkování patří všem, kteří do sbírky přispěli.

 

22.03.2024

Praha podpoří Hodinu Země, pražské památky zítra večer potemní

Hlavní město Praha se i v letošním roce zapojí do Hodiny Země, celosvětové akce na ochranu přírody a klimatu. Prostřednictvím své servisní společnosti Technologie hlavního města Prahy (THMP), která spravuje soustavu veřejného osvětlení v metropoli, v sobotu večer od 20:30 do 21:30 hodin zhasne slavnostní osvětlení významných pražských památek.

 

21.03.2024

Nad Vltavou v Praze se uskuteční dronová show

V centru metropole bude v úterý 26. března od 19:00 hodin k vidění dronová show. Akci, která se bude konat jen za příznivého počasí a bude pro veřejnost zdarma, připravili tvůrci nového českého filmu Gump – jsme dvojka ve spolupráci s hlavním městem. Praha tím získává zkušenosti a informace o pořádání podobných akcí, neboť myšlenku udržitelné, bezpečné a zároveň atraktivní show pro Pražany a návštěvníky metropole podporuje.

 

20.03.2024

Praha otestuje pilotní projekt individuální regulace topení v městské budově

Rada hl. m. Prahy schválila vypsání veřejné zakázky na dodávku a instalaci měření a regulace topného systému a měření spotřeby energií v městské multifunkční budově v Blanické ulici na Vinohradech. Součástí zakázky v hodnotě téměř 4,5 milionu korun s DPH je také provoz a správa systému po dobu jednoho roku.

 

20.03.2024

Praha uspořádala seminář zaměřený na poskytování krizové pomoci, který ukázal šíři potřeb v oblasti psychosociální podpory dětí a mladistvých

Na Nové radnici na Mariánském náměstí se v úterý 19. března uskutečnil celodenní vzdělávací seminář s názvem Krize – náhlé nepříznivé události a jejich důsledky. Akci zorganizovala městská organizace Metropolitní zdravotnický servis (MZS) pod záštitou náměstkyně primátora hl. m. Prahy Alexandry Udženije a byla určena především pro pedagogické pracovníky.

 

20.03.2024

Praha zahajuje sezónní svoz bioodpadu

Hlavní město Praha ve spolupráci se svozovou společností Pražské služby zveřejnilo na webu harmonogramy svozu bioodpadu pro sezónu 2024 se zahrnutím celého území hl. m. Prahy.

 

19.03.2024

Praha dokončila územní studii pro východní část Horních Počernic, která vymezuje umístění veřejných prostranství i limity pro budoucí výstavbu

Hlavní město nechalo z podnětu městské části Praha 20 v roce 2021 zpracovat Územní studii Horní Počernice – východ. Nyní dokončený dokument především určuje charakter a strukturu území, zejména vymezuje veřejná prostranství jako základní kostru území, dále koncepci zástavby stavebních bloků definující limity pro budoucí výstavbu a také nestavební bloky jako součást zelené a modré infrastruktury území. Cílem studie je podpořit koordinovaný a udržitelný rozvoj území.

 

ÚSTECKÝ KRAJ

19.04.2024

Chcete mít místo pro své kolo jisté? Rezervujte si ho

Cyklistická sezóna se naplno rozjíždí, a právě proto Doprava Ústeckého kraje každoročně rozšiřuje svou nabídku pro přepravu kol. Navíc na vybraných linkách je možné si rezervovat místo pro své kolo dopředu, abyste měli jistotu, že se spojem skutečně svezete. Jak na to?

 

19.04.2024

Cena hejtmana za společenskou odpovědnost za rok 2023

 

19.04.2024

Přechodná úprava provozu na silnicích I. třídy v Ústeckém kraji pro rok 2024-2025

 

19.04.2024

Konference řešila pomoc dětem ohroženým domácím násilím

V konferenčním sále krajského úřadu se uskutečnila Konference POSPOLU – POmoc dětem – SPOLUpráce odborníků, kterou pořádalo Intervenční centrum – Spirála, Ústecký kraj, z. s. ve spolupráci s Ústeckým krajem. Akce se těšila velkému zájmu odborníků.

 

19.04.2024

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 22/SML3342/SoPD/PIT Město Chabařovice

 

19.04.2024

V Bělušicích proběhlo taktické cvičení vězeňských služeb

Žáci Střední školy technické v Mostě, kteří studují obor bezpečnostně právní činnost, se zúčastnili taktického cvičení ve Věznici Bělušice. Hráli figuranty při vzbouření vězňů ve výrobních halách. Do cvičení byli zapojeni také příslušníci kynologie se služebními psy, neboť součinnost psa a figuranta přispívá nejen k posílení sebevědomí psa z dobře vykonané práce, ale i k získání dalších zkušeností, postřehu a odvahy psovoda-figuranta.

 

19.04.2024

Mostečtí žáci se zúčastnili policejního výcviku

Žáci Střední školy technické v Mostě oboru Bezpečnostně právní činnost spolu s žáky Střední školy diplomacie a veřejné správy v Mostě se zúčastnili společného cvičení Speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje a oddělení služební hipologie Krajského ředitelství Policie Libereckého kraje a hlavního města Prahy. Cvičení se uskutečnilo v objektu Armády ČR v obci Tisá.

 

19.04.2024

Usilujeme o modernizaci infrastruktury středních škol, řekla v Bruselu radní Dvořáková

V Bruselu se uskutečnilo další jednání Platformy uhelných regionů. Zástupci Ústeckého kraje pod vedením radní pro oblast přípravy a realizace projektů Ivy Dvořákové se setkali s partnery z dalších uhelných regionů, kterých je v Evropě 33.

 

19.04.2024

EIA - rozhodnutí "F-HP Factory Most"

 

19.04.2024

Doplnění oznámení zahájení územního řízení: ,,D7 Postoloprty - zkapacitnění obchvatu"

 

18.04.2024

Chomutovský veletrh TECHNODAYS lákal mládež na technické a řemeslné obory

Ve čtvrtek 18. dubna byl zahájen pod hlavičkou Okresní hospodářské komory Chomutov dvanáctý ročník veletrhu TECHNODAYS, který seznamuje především žáky základních a středních škol s technickými obory a řemesly prostřednictvím prezentace jednotlivých firem. Záštitu nad veletrhem převzal hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

 

18.04.2024

Příspěvkové organizace se zaměřením na sociální služby se otevřou veřejnosti

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašují v týdnu od 2. do 8. října 2023 15. ročník Týdne sociálních služeb České republiky, jehož cílem je přinést větší informovanost o sociálních službách v ČR, o jejich kvalitě a tím zároveň přispívat ke zvýšení společenského uznání nejen poskytovatelů sociálních služeb, ale i jednotlivých pracovníků.

 

18.04.2024

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 08.04.2024.

 

18.04.2024

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 13.04.2024.

 

18.04.2024

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy na PK - silnici č. I/27 Záluží (Litvínov) most č. 170

 

18.04.2024

Na výstavby cyklostezky Ohře získal kraj dotaci

Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo o spolufinancování krajských projektů Cyklostezka Ohře v úseku Litoměřice - Bohušovice nad Ohří a Cyklostezka Ohře v úseku Libočany – Přívlaky z Integrovaného regionálního operačního programu. Výstavba by měla začít v září letošního roku.

 

18.04.2024

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 03.04.2024.

 

18.04.2024

záměr prodeje v k. ú. Braňany

 

18.04.2024

Záměr směny v Mariánských Radčicích

 

17.04.2024

Starostové z Ústeckého kraje již posedmé vyjeli na motivační zájezd

Každoroční motivační zájezd pro starosty z obcí v Ústeckém kraji pořádá Spolek pro obnovu venkova ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje. Cílem letošní poznávací návštěvy byl Olomoucký kraj.

 

17.04.2024

SEA - zveřejnění informace o stanovisku k návrhu koncepce "Dopravní sektorová strategie 3. fáze, pro období 2024 – 2030 s výhledem do roku 2050"

 

17.04.2024

Vouchery pro podnikatele v OPST - Ústecký kraj

 

17.04.2024

Nadace Sirius představila příručku Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě ve škole

Nadace Sirius ve spolupráci s Ústeckým krajem upořádala v prostorách krajského úřadu společné pracovní setkání pracovníků OSPOD, zástupců škol, oblastních metodiků prevence, intervenčního centra Spirála a Policie ČR. Hlavním tématem byla včasná detekce ohroženého dítěte a nastavení funkční mezioborové spolupráce.

 

17.04.2024

Dočasný přesun stanoviště zastávky Ústí n.L.hl.n.

Ve dnech 22.4. a 23.4. je mimořádně přesunuto stanoviště zastávky Ústí n.L.hl.n. na stanoviště č. 2 na ostrůvku.

 

17.04.2024

Bystřany - uzavírka žel. přejezdu (ul. Novodvorská)

Z důvodu úplné uzavírky železničního přejezdu v Bystřanech dochází od 22. 4. do 26. 4. 2024 k výluce autobusové linky 482 (jen večerní spoje)

 

17.04.2024

EIA - oznámení "Kaskáda vodních nádrží"

 

16.04.2024

Okres Litoměřice - pohotovost pro děti a dorost - SLUŽBY v r. 2024

 

16.04.2024

Přechodná úprava provozu na silnici č. I/62, úsek Mojžíř - Neštědice

 

16.04.2024

Veřejná dražba dobrovolná opakovaná - bývalý hraniční přechod Mníšek v Krušných horách

 

16.04.2024

Veřejná dražba dobrovolná opakovaná - pozemek č. 899/3 v k. ú. Údlice

 

16.04.2024

Veřejná dražba dobrovolná opakovaná - bývalý dílenský areál v Duchcově

 

16.04.2024

Veřejná dražba dobrovolná opakovaná - budova č. p. 176 v Trmicích

 

16.04.2024

Veřejná dražba dobrovolná opakovaná - pozemky v Komořanech u Mostu

 

16.04.2024

Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2022 až 2025

 

16.04.2024

Linka U4 - Náhradní autobusová doprava

Na trati: 090 (Praha -) Kralupy nad Vltavou - Ústí nad Labem (- Děčín) Správa železnic uzavře ve dnech 22. a 23. dubna 2024, vždy od 07:00 hodin do 17:30 hodin jednu z traťových kolejí v úseku Lovosice - Ústí nad Labem. Z tohoto důvodu nahradí dopravce ČD, a.s.po dobu nepředpokládané výluky, dotčené osobní vlaky linky U4 náhradní autobusovou dopravou v úseku Lovosice - Ústí nad Labem hl.n. a zpět. Náhradní autobusová doprava bude vedena podle přiloženého výlukového jízdního řádu. U vlaků dotčených výlukami nebudou garantovány služby uvedené v jízdním řádu. Za komplikace způsobené výlukami se předem omlouváme.

 

16.04.2024

Oznámení zahájení řízení - Společné povolení na stavbu „I/13 Chomutov, most ev.č. 13-029D3 – MO na I/13 směr Most“ v k. ú. Chomutov II

 

16.04.2024

IP_Marius Pedersen_Skládka Vysoká Pec - Z20 - oznámení KÚ

 

16.04.2024

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/27, v km 42,1 – 43,8 mostní objekt ev. č. 27-036 (u Velemyšlevsi)

 

16.04.2024

Žádosti - silniční správní úřad

Žádost lze podat na podatelně KÚ nebo prostřednictvím datové schránky.

 

16.04.2024

V Ústí nad Labem se koná Den otevřeného centra pro léčbu migrény

Lidé trpící migrénou mohou opět přijít konzultovat svůj stav se specialisty. Po úspěšném druhém ročníku otevřou letos své dveře další Centra pro léčbu bolestí hlavy. V dubnu se do osvětové akce jako první zapojí Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem. Setkání mají za cíl zlepšit povědomí o specializované péči a propojit pacienty s odborníky, kteří jim dokážou pomoci. Individuální konzultace budou k dispozici bez předchozího objednání, nebude třeba ani doporučení neurologa, bez kterého se lidé do centra běžně nedostanou. Na akci se představí i pacientská organizace Migréna-help.

 

16.04.2024

EIA - oznámení "FVE DNT 02, DNT 03, DNT 04; Vrchní vedení pro vyvedení výkonu z FVE Tušimice II a Tušimice III – I. Etapa"

 

16.04.2024

Záměr prodeje nemovitých věcí v k.ú. Klíše

 

15.04.2024

Komise sociální Euroregionu Krušnohoří (dále Komise) Jednání Komise – tematické setkání – paliativní péče + Fond malých projektů – schvalování projektů Hospiz und Palliativdienst begleitende Hände e.V. Richard-Wagner-Straße 1, 09569 Oederan, Německo (Sask

 

15.04.2024

Přechodná úprava provozu na silnici č. I/30, ul. Sociální péče Ústí nad Labem

 

15.04.2024

Tuchlov - uzavírka mostu

Z důvodu úplné uzavírky mostu nad silnicí I/13 u Tuchlova dochází od 19. 4. do 15. 10. k výluce autobusové linky 503.

 

15.04.2024

Chlapci z ústecké průmky bodovali v odborných soutěžích

V Přerově se na půdě Střední průmyslové školy konal 29. ročník celostátní soutěže AUTODESK Academia Design 2024. Týmy žáků a jejich učitelů přijeli poměřit své dovednosti a znalosti ve 2D kreslení, ve 3D modelování a 3D tisku.

 

15.04.2024

Mapa - vymezené území po těžbě

Mapa vymezeného území je určena pouze pro výzvy vyhlašované v tematických oblastech Obnova území v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace. V současné době se vymezení týká pouze výzvy č. 23 – Koncepce a příprava projektů obnovy území v Ústeckém kraji, výzvy č. 26 – Příroda a krajina v Ústeckém kraji, výzvy č. 29 – Obnova území – Infrastruktura v Ústeckém kraji a výzvy č. 40 - Obnova území – Veřejné služby, kultura, sport, rekreace – Ústecký kraj.

 

15.04.2024

28. ZUK dne 22.4.2024 od 10.00 hod.

 

15.04.2024

Záměr prodeje (převodu) nemovitých věcí v k.ú. Malměřice Správě železnic, s. o.

 

15.04.2024

Záměr darování (převodu) nemovitých věcí v k. ú. Nezabylice obci Nezabylice.

 

JIHOČESKÝ KRAJ

18.04.2024

Český hokej uzavřel memorandum s Jihočeským krajem a městem České Budějovice. Součástí je i MS žen 2025

Český hokej uzavřel memorandum s Jihočeským krajem a městem České Budějovice. Součástí je i MS žen 2025 ext-hocke Čt, 18.04.2024 - 16:21

 

17.04.2024

Cyklistická sezona odstartuje začátkem května na Lipně

Cyklistická sezona odstartuje začátkem května na Lipně ext-hocke St, 17.04.2024 - 09:00

 

15.04.2024

Cisterciácká klášterní krajina Vyšší Brod získala značku EHL – Evropské kulturní dědictví. Poprvé v historii byla udělena památce v Jižních Čechách

Cisterciácká klášterní krajina Vyšší Brod získala značku EHL – Evropské kulturní dědictví. Poprvé v historii byla udělena památce v Jižních Čechách ext-hocke Po, 15.04.2024 - 12:42

 

15.04.2024

Kdo bude MEDIK ROKU 2024? Studenti medicíny změří síly v Prachaticích

Kdo bude MEDIK ROKU 2024? Studenti medicíny změří síly v Prachaticích ext-hocke Po, 15.04.2024 - 11:24

 

12.04.2024

U nás v kraji 12. dubna 2024

U nás v kraji 12. dubna 2024 ext-hocke Pá, 12.04.2024 - 17:53

 

12.04.2024

Jan Žižka dostane k výročí návštěvnické centrum za 115 milionů

Jan Žižka dostane k výročí návštěvnické centrum za 115 milionů ext-hocke Pá, 12.04.2024 - 14:19

 

12.04.2024

Ve strýčickém kostele vystoupí Cantus Firmus

Ve strýčickém kostele vystoupí Cantus Firmus ext-hocke Pá, 12.04.2024 - 14:05

 

12.04.2024

Nechte se zdarma vyšetřit. Blíží se Evropský den melanomu 

Nechte se zdarma vyšetřit. Blíží se Evropský den melanomu  ext-hocke Pá, 12.04.2024 - 13:44

 

11.04.2024

Jižní Čechy plné novinek pro turisty. Olympiáda dětí a mládeže, Žižkovo výročí či hodování s Petrem Vokem

Jižní Čechy plné novinek pro turisty. Olympiáda dětí a mládeže, Žižkovo výročí či hodování s Petrem Vokem ext-hocke Čt, 11.04.2024 - 07:40

 

11.04.2024

Nemocnice Tábor je schváleným Regionálním onkologickým centrem

Nemocnice Tábor je schváleným Regionálním onkologickým centrem ext-hocke Čt, 11.04.2024 - 07:30

 

10.04.2024

Stavba obchvatu Kaplice zahájena. Zklidní dopravu v centru města

Stavba obchvatu Kaplice zahájena. Zklidní dopravu v centru města ext-brozkova St, 10.04.2024 - 16:19

 

08.04.2024

2. ročník soutěže O pohár hejtmana Jihočeského kraje má vítěze

2. ročník soutěže O pohár hejtmana Jihočeského kraje má vítěze ext-brozkova Po, 08.04.2024 - 08:25

 

08.04.2024

U nás v kraji 5. dubna 2024

U nás v kraji 5. dubna 2024 ext-brozkova Po, 08.04.2024 - 08:20

 

08.04.2024

Zápis do Mateřské školy Preslova 

Zápis do Mateřské školy Preslova  ext-hocke Po, 08.04.2024 - 07:59

 

05.04.2024

Hejtman Martin Kuba a ředitel krajského úřadu Lukáš Glaser zahájili konferenci, která hledá cesty k účelnému využití umělé inteligence ve veřejné správě

Hejtman Martin Kuba a ředitel krajského úřadu Lukáš Glaser zahájili konferenci, která hledá cesty k účelnému využití umělé inteligence ve veřejné správě ext-hocke Pá, 05.04.2024 - 06:56

 

03.04.2024

Seriál "Naše cesta... příběhy aktivních vozíčkářů" představí jihočeským studentům tři silné osobnosti

Seriál "Naše cesta... příběhy aktivních vozíčkářů" představí jihočeským studentům tři silné osobnosti ext-hocke St, 03.04.2024 - 14:17

 

29.03.2024

U nás v kraji 29. března 2024

U nás v kraji 29. března 2024 ext-hocke Pá, 29.03.2024 - 17:56

 

28.03.2024

1. místo pro školní minipivovar

1. místo pro školní minipivovar ext-hocke Čt, 28.03.2024 - 14:20

 

27.03.2024

Travelcon přinese klíčová témata cestovního ruchu a řadu novinek

Travelcon přinese klíčová témata cestovního ruchu a řadu novinek ext-hocke St, 27.03.2024 - 09:16

 

26.03.2024

Modernizace silnice II/141 na Libínské Sedlo zahájena

Modernizace silnice II/141 na Libínské Sedlo zahájena ext-hocke Út, 26.03.2024 - 13:46

 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

19.04.2024

V Jičíně se uskutečnila Živá knihovna povolání

V jičínském Masarykově divadle se uskutečnila Živá knihovna povolání. Tato akce, kterou pořádá Svaz průmyslu a dopravy České republiky, je určená pro žáky 8. a 9. tříd, kteří mají jedinečnou možnost přímo od zástupců firem zjistit, co je náplní různých povolání a jaké je jejich uplatnění. Díky tomu se jim snadněji pak bude vybírat střední škola ke studiu i budoucí zaměstnání.

 

19.04.2024

CzechPoint na krajském úřadě přijímá k ověření totožnosti e-Doklady

Od poloviny dubna je možné na pracovišti CzechPointu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje využít k ověření totožnosti eDoklad. Aplikaci eDoklady je možné si stáhnout do chytrých mobilních telefonů.

 

12.04.2024

Královéhradecký kraj podpoří pět filmových projektů

Šest milionů korun rozdělí Královéhradecký kraj mezi filmaře v rámci dotačního programu na podporu audiovizuální tvorby. Hlavním účelem programu je poskytnout neinvestiční finanční podporu pěti produkcím, mezi kterými jsou jak celovečerní filmy, tak jeden televizní seriál. Produkce část natáčení stráví v regionu.

 

18.04.2024

Královéhradecký kraj ocenil 20 významných osobností regionu

Královéhradecký kraj ocenil významné osobnosti v regionu. Mezi oceněnými jsou laureáti z oblasti sportu, školství, vědy, kultury i umění. In memoriam získal Medaili Královéhradeckého kraje I. stupně uznávaný zoolog a „Legenda Krkonoš“ Jiří Flousek.

 

15.04.2024

Mezi provozovatele prodejen na venkově půjde přes 4 miliony korun

Královéhradecký kraj opět rozdělí další finanční prostředky provozovatelům malých prodejen na venkově. Provozovatelé obchodů v obcích či jejich místních částech do tisíce obyvatel s jedinou prodejnou obdrží prostřednictvím krajského dotačního programu více jak 4,2 milionu korun.

 

OLOMOUCKÝ KRAJ

19.04.2024

Olomoucký kraj si cení pěstounů. Je jich stále nedostatek a čekají na ně stovky dětí

Jak takový každodenní život v rodině pěstounů vypadá, přibližuje například dokument Plné hnízdo z České televize.

 

19.04.2024

Opera, výstava, kniha či obnova kaple. Kraj udělil ceny v oblasti kultury

Ve čtvrtek 18. dubna si do Červeného kostela přišlo pro své tituly celkem třináct nominovaných.

 

18.04.2024

Vychází dubnové číslo krajského měsíčníku

Jeho hlavním tématem je životní prostředí. Dozvíte se například to, jak kraj pečuje o přírodu ve svých regionech.

 

17.04.2024

Kraj si posvítí na přetížené náklaďáky. Policii daroval další přenosnou váhu

Váha umožní okamžité sledování hmotnosti nákladních vozidel. Zařízení přišlo na 420 tisíc korun.

 

16.04.2024

Soutěž, která ocení všechny společensky odpovědné, právě odstartovala

Chcete ukázat, jak vaše podnikání přispívá k lepší společnosti? Přihlaste se do soutěže.

 

16.04.2024

V Zábřehu funguje nová stanice záchranné služby

Nabízí moderní zázemí pro obsluhující personál i techniku, a to včetně vytápěných garáží nebo skladu kyslíku.

 

15.04.2024

Další krok k otevřenému úřadu. Nová aplikace sdílí informace o zřizovaných organizacích

Přehledně a na jednom místě poskytuje nformace o všech krajských příspěvkových organizacích. Těch je v kraji celkem 145.

 

15.04.2024

Dejte hlas svým favoritům. Začalo hlasování o ceny životního prostředí

Vybírat můžete na webu cenykraje.cz do 27. května.

 

12.04.2024

Zástupci kraje a vedení univerzity se setkali nad společnými tématy

Zástupci obou institucí řešili kooperaci v oblastech, jimž chtějí i v budoucnu věnovat pozornost a vzájemně se v nich podporovat.

 

12.04.2024

Známe nominované do krajské soutěže v cestovním ruchu. Prozkoumejte místa a vyberte ta nejlepší

Hlasovat o těch nejlepších lze od 1. června do 4. srpna. Navštěvovat nominovaná místa můžete už teď.

 

10.04.2024

Kraj dokončil opravu další silnice. Tentokrát mezi Troubelicemi a Uničovem

Oprava vozovky III/31548 tam probíhala půl roku a práce přišly na 33,5 miliónů korun.

 

10.04.2024

Trnavská delegace čerpala inspiraci na Olomoucku

Slibně tak pokračuje plnění cíle pro aktuální volební období, kterým je zaměřit se na geograficky nejbližší regiony.

 

08.04.2024

Znáte někoho, kdo pomáhá srdcem? Nominujte ho do krajské ankety

Cena se uděluje v celkem devíti kategoriích. Nominace můžete zasílat do konce května.

 

04.04.2024

Další dům pro zdravotně postižené klienty z Nových Zámků. Tentokrát v Zábřehu

Jedná se o transformaci sociálních služeb, na které Olomoucký kraj pracuje a usiluje o ni dlouhodobě.

 

04.04.2024

Známe nejlepší učitele v kraji. Hejtmanství je ocenilo za jejich práci

Odměny si převzali v aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého.

 

02.04.2024

Veletrh Stavotech ukáže aktuální trendy v oblasti energetiky a stavebnictví

Představí se na něm Olomoucký kraj a jeho regionální partneři. Veletrh se koná ve dnech 4. až 6. dubna.

 

28.03.2024

K věci. Jednání radních na Prostějovsku řešilo aktuální témata

Radní Olomouckého kraje vyrazili v pondělí 25. března na Prostějovsko.

 

27.03.2024

Revoluce ve veřejné dopravě. Autobusy jezdící na objednávku

Služba nabízí řadu výhod – lepší dostupnost lidem v odlehlých částech regionu nebo nižší náklady na provoz.

 

27.03.2024

Krajští záchranáři mají dalších devět nových sanitek

Hejtmanství se během čtyř let podaří obměnit celkem čtyřiatřicet sanitních vozidel s kompletní výbavou.

 

27.03.2024

Zraněná zvířata dostanou druhou šanci

Krajské peníze pomohou stanicím v Rudě nad Moravou, Němčicích nad Hanou, Přerově a v Rýmařově.

 

26.03.2024

Včely mají spojence. Opět jim pomůže Olomoucký kraj

O podporu mohli žádat chovatelé, kteří se včelařením teprve začínají a také ti, kteří potřebují například obnovit úly.

 

25.03.2024

Web Jdeme na běžky získal druhé místo v celostátní soutěži za nejlepší elektronický projekt

Sedmnáctý ročník soutěže Velká cena cestovního ruchu zviditelnil výjimečné projekty z oblasti turismu ve čtyřech kategoriích.

 

22.03.2024

Vychází březnové číslo krajského měsíčníku

Jeho hlavním tématem je zdravotnictví. Které změny toto odvětví čeká?

 

22.03.2024

Děti se přestěhují z dětských domovů do bytů a rodinných domků

První fáze plánu proto počítá s nákupem či výstavbou vhodných nemovitostí.

 

20.03.2024

Devět. Číslo, které ukrývá nejlepší sportovce Olomouckého kraje

Titul sportovec Olomouckého kraje si letos odnesli například cyklisté, atleti, tenisté nebo kanoisté.

 

19.03.2024

Obyvatelé vesnic ušetří při cestě do krajské metropole

Jedinou podmínkou je, že nepřestupují na spoje městské hromadné dopravy.

 

19.03.2024

Kraj podpoří životní prostředí. Vypsal dotace na podporu různých aktivit

Hejtmanství podpoří například výsadbu zeleně, zakládání květnatých pásů nebo budování naučných stezek.

 

14.03.2024

Máte svůj oblíbený přírodní skvost nebo destinaci na dovolenou v kraji? Pošlete nám tipy

Nominovat můžete svá oblíbená turistická místa nebo zážitky. Nejzajímavější nápady budou odměněny.

 

14.03.2024

Staňte se součástí příběhu. Hledá se nová vesnice roku

Soutěžící se mohou hlásit do 26. dubna. Vloni v Olomouckém kraji zvítězily Čechy pod Kosířem.

 

13.03.2024

Jarní úklid probíhá v hlavě. Zkuste to při chůzi

Dubnová výzva 10 000 kroků se snaží o znovunavrácení chůze do života jako běžného způsobu dopravy.

 

13.03.2024

V Olomouci vznikne první základní škola pro děti s autismem

Otevřena bude v Olomouci na Bělidlech v ulici Táboritů. Kraj na ní přispěl částkou tři milióny korun.

 

11.03.2024

Zlatý erb letos zazáří na Hané i v Jeseníkách

Jedná se o soutěž o nejlepší webové stránky měst a vesnic. Na prvním místě se umístila Olomouc a Loučná nad Desnou.

 

11.03.2024

Kdo nejvíce pomáhá životnímu prostředí? Nominujte své favority

Své favority ve třech kategoriích můžete navrhovat na webu cenykraje.cz.

 

05.03.2024

Vyhraje loutkové divadlo, lidová kultura, festival nebo památka? Hlasujte o cenách kultury

Přehled nominovaných osobností a počinů najdou zájemci na www.cenykraje.cz.

 

05.03.2024

Kraj přispěl na modernizaci rozhledny

Jedná se o Biskupskou kupu u Zlatých Hor. Nově se tam teď turisté dostanou pomocí bezobslužných turniketů.

 

01.03.2024

Kraj pomůže venkovu. Přidá peníze na záchranu obchůdků

 

01.03.2024

Starostové a starostky dorazili na Konferenci samospráv. Kraj jim přiblížil zásadní témata a novinky

Na konferenci dorazilo celkem 155 zástupců místních samospráv.

 

29.02.2024

Lidé v kraji jsou spokojeni s kulturním vyžitím. Ukázaly to výsledky průzkumu

Dle dotazovaných Olomoucký kraj vyniká v oblasti kulturních památek, což si myslí 37 % tázaných, naopak zaostávají hudební festivaly a koncerty.

 

29.02.2024

Rady kraje a města zasedly k jednomu stolu. Jednaly o aktuálních tématech

Mluvilo se například o aktuálních dopravních stavbách a rekonstrukcích ve městě.

 

28.02.2024

Kraj se zapojil do mezinárodní sítě festivalových měst a regionů. Jako první v Česku

Projekt představuje pro festivaly v Olomouckém kraji mimořádnou příležitost pro snadnější navazování mezinárodní spolupráce.

 

28.02.2024

Začala stavba další nové dálnice

Jde o část dálnice D35 v úseku Křelov – Slavonín. Hotovo by mělo být v roce 2026.

 

27.02.2024

Kraj se letos pustí do oprav téměř šedesáti silnic a mostů

Na investiční akce hejtmanství vyčlenilo jednu miliardu korun.

 

26.02.2024

Zástupci kraje uctili památku Jana Zajíce

Smrt Jana Zajíce, který se před 55 lety upálil na protest proti sovětské okupaci, připomíná v Šumperku nová lavička.

 

23.02.2024

Pozvánka na 18. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

Koná se v pondělí 26. února od 10:00 hodin v budově Magistrátu města Olomouce.

 

23.02.2024

Válka na Ukrajině začala před dvěma lety. Co kraj pro uprchlíky učinil a koná dál?

Na území kraje se nyní nachází přes dvanáct tisíc uprchlíků. Kraj jim pomáhá dodnes.

 

23.02.2024

Bezpečnost je na školách dobrá. A ještě se zvýší

Úroveň bezpečnosti zjišťoval Olomoucký kraj, coby zřizovatel většiny střeních škol, pomocí dotazníkového šetření.

 

21.02.2024

Protesty zemědělců zkomplikují dopravu v Olomouckém kraji

Konkrétně ve čtvrtek 22. února mezi 10. - 12. hodinou.

 

19.02.2024

Vychází únorové číslo krajského měsíčníku

Další vydání měsíčníku Olomouckého kraje je na světě. Je především o síle spolupráce mezi krajem a vesnicemi, hlavním tématem je totiž regionální rozvoj.

 

16.02.2024

Podnikatelem roku Olomouckého kraje je firma BG7 global rodiny Brázdilů

Firma se zabývá vývojem a výrobou lehkých konstrukcí například pro automobilový průmysl nebo elekrotechniku.

 

15.02.2024

Samé dobré zprávy. Turistický ruch chytil druhý dech

Vloni se v Olomouckém kraji ubytovalo téměř 800 tisíc hostů. Jde o nejvyšší hodnotu od roku 2012.

 

ZLÍNSKÝ KRAJ

 
 
Portál je registrován u RRTV.
Tel. 777 644 118 |  e-mail: info@regionalnitelevize.cz
© 2010 - 2021 Regionální televize
  RSS   Jakékoliv užití obsahu je možné pouze s písemným svolením Regionální televize CZ s.r.o.

Vaše soukromí je pro nás důležité

Vážení zákazníci, vážíme si soukromí každého z vás. Stisknutím tlačítka „Přijmout vše" souhlasíte s tím, abychom vám poskytovali smysluplné a užitečné služby na základě vašich údajů o sledování. Souhlas udělujete pro Regionální televize CZ s.r.o. a můžete ho kdykoliv změnit v části "Předvolby". Více o souborech cookies zde.

cookies

Cookie - Nastavení

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné ke správnému fungování webu a všech jeho funkcí, které nabízí, např. působení filtrů, ukládání nastavení soukromí, apod. Zajišťují základní provoz webu, proto musí být zapnuty trvale.

Analytické cookies


Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.

Reklamní cookies


Reklamní cookies používáme proto, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Regionální televize CZ s.r.o. potřebuje Váš souhlas s použitím souborů cookies, abychom Vám mohli zobrazovat informace v souladu s Vašimi zájmy.
https://www.traditionrolex.com/43