facebook youtube rss soundcloud

 
 
 

Tiskové zprávy z obcí, měst a krajů

PRAHA

25.09.2023

Praha zmodernizuje a rozšíří protipovodňová opatření chránící Staré Město a Josefov

Rada hl. m. Prahy na dnešním jednání rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce nazvané Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0001 Staré Město, Josefov. Jedná se o navýšení bezpečnostní rezervy mobilního hrazení o 30 cm a také o další rozšíření protipovodňových opatření, která chrání centrum města před velkou vodou.

 

25.09.2023

Praha podpořila projekty na další zkvalitnění práce městské policie i krajského ředitelství policie

Pražští radní dnes projednali hned několik záměrů na podporu Městské policie hl. m. Prahy i Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy. Konkrétně se jedná o dodávku odolných mobilních zařízení, servis motorových vozidel na 4 roky, pronájem služebních bytů strážníkům nebo například poskytnutí daru na zakoupení tří motocyklů s policejní úpravou a motocyklového vybavení. Odsouhlaseno bylo i navýšení nákladů o 200 000 000 Kč na každoroční investiční akci Městské policie hl. m. Prahy, jejímž prostřednictvím pořizuje dopravní prostředky, přístroje nebo například výpočetní techniku.

 

25.09.2023

Na veletrhu EXPO REAL v Mnichově se společně představí Praha, Ostrava a Moravskoslezský kraj

Na jednom z nejvýznamnějších investičních veletrhů světa, EXPO REAL v Mnichově, se prezentují desítky tisíc účastníků z více jak 70 zemí. Letos, podobně jako v předešlých letech, se ve společné expozici představí Praha, Ostrava a Moravskoslezský kraj. Jejich společná expozice s názvem Czech Cities & Regions bude výjimečná díky prezentaci architektky Evy Jiřičné a významného amerického architekta Stevena Holla.

 

25.09.2023

Hlavní město si nechá vytvořit územní studii pro oblast Zličína

Radní hl. m. Prahy na pondělním zasedání projednali podnět na pořízení Územní studie Zličín. Hlavním důvodem je sjednotit plány města s městskými částmi a dalšími subjekty, aby bylo celé území, které slouží jako vjezd do metropole, pojato koncepčně a budoucí plány byly lépe koordinovány.

 

25.09.2023

Praha poskytne návratnou finanční výpomoc na stavbu domu s pečovatelskou službou v Řepích

Hlavní město poskytne návratnou finanční výpomoc na stavbu domu s pečovatelskou službou v Praze 17. V Řepích v ulici K Šancím vznikne bydlení pro seniory. Městská část získá na stavbu díky podpoře hlavního města půjčku ve výši 180 milionů korun. Poskytnutí finanční výpomoci v pondělí schválila Rada hl. m. Prahy.

 

25.09.2023

Pražští radní schválili program na kulturní aktivity národnostních menšin a jejich integraci

Hlavní město Praha podpoří kulturní aktivity národnostních menšin a integraci cizinců. Programy na jejich podporu v pondělí schválili pražští radní. Cílem je uchovat kulturní tradice a zlepšit podmínky pro integraci cizinců, kteří tvoří téměř čtvrtinu obyvatel Prahy.

 

25.09.2023

Dětské centrum Paprsek bude mít od 1. listopadu novou službu pro lidi s mentálním či kombinovaným postižením

Radní hl. m. Prahy na pondělním zasedání rozhodli o navýšení počtu zaměstnanců a financí pro Dětské centrum Paprsek. To zahájí od 1. listopadu 2023 provoz nové odlehčovací služby, čímž bude navýšena kapacita pobytových sociálních služeb o dalších osm osob. Služba bude fungovat v režimu 24/7 celoročně a bude určena pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením.

 

25.09.2023

Hlavní město poskytne městským částem 15,5 milionu korun na pomoc lidem bez domova

Pražští radní rozhodli na pondělním zasedání o vyhlášení Programu podpory aktivit městských částí hl. m. Prahy v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni pro rok 2024. Cílem programu je podpořit projekty zaměřené na zajištění materiální pomoci včetně výdeje jídel a udržování kontaktů s lidmi bez přístřeší či pomoc s uplatněním lidí bez domova na trhu práce. Žádosti budou moci městské části podávat od 30. října do 12. listopadu 2023 a hlavní město na program vyčlenilo 15,5 milionu korun.

 

22.09.2023

Primátor v Libuši a v Kunraticích: nový park, dopravní otázky, zámek a základní škola

Primátor Prahy Bohuslav Svoboda pokračuje ve slíbených návštěvách městských částí. Tentokrát vyrazil do Libuše a Kunratic. Prohlédl si zde nové i připravované projekty a v přítomnosti místních starostek se seznámil s některými problémy, které hlavní město může těmto částem pomoci řešit.

 

22.09.2023

Dopravní opatření v souvislosti s tradičním silničním během Běchovice - Praha

V neděli 24. září 2023 se uskuteční 127. ročník silničního běhu Běchovice – Praha, který budou doprovázet dopravní opatření.

 

21.09.2023

Praha zahájila výstavu, která představuje vítězný návrh nové podoby Rohanského ostrova a další dvě desítky projektů spojených s řekou

Aktuálně zahájená výstava nazvaná Praha zítra? Město a řeka podrobně představuje výsledky soutěžního dialogu na revitalizaci Rohanského ostrova, který spojí rekreační využití s přirozenou protipovodňovou ochranou. Vítězem se stal česko-belgický tým složený z ateliérů OMGEVING+FISER+VRV+SINDLAR. Na území 56 hektarů vznikne povodňový park, který propojí člověka s řekou, zachová tamní biodiverzitu a efektivně přispěje k protipovodňové ochraně města. Tento, ale i dalších dvacet čtyři projektů propojených s vodními toky v metropoli, je k vidění v rámci výstavy v Centru architektury a městského plánování (CAMP) až do 17. prosince 2023.

 

19.09.2023

Praha má nadále zájem o budovu České pošty na Pankráci. Za současných podmínek se ale aukce zúčastnit nemůže

Česká pošta v příštích dnech plánuje prodat v aukci objekt pošty v ulici Na Strži na Pankráci. Hlavní město opakovaně vyjádřilo zájem o koupi této nemovitosti, podmínky aukce mu ale znemožňují účast, navíc jsou diskriminační. Rada hl. m. Prahy v pondělí nicméně konstatovala, že o nabytí nemovitostí má Praha nadále zájem a bude jednat s Českou poštou a Ministerstvem vnitra ČR o úpravě podmínek tak, aby nebyly diskriminační a aby se hlavní město mohlo aukce zúčastnit.

 

19.09.2023

Koncept pražských Dejvic bude po sto letech dokončen.

Vítězem mezinárodní architektonické soutěže na dostavbu 4. kvadrantu Vítězného náměstí se stal společný návrh holandské kanceláře Benthem Crouwel Architects a českého studia OVA. Projekt na dostavbu jednoho z nejvýznamnějších pražských náměstí navazuje na původní hodnoty urbanistické koncepce Dejvic od Antonína Engela. Investor s vítězem již podepsal smlouvu na přípravu projektu.

 

19.09.2023

Zaměstnanci magistrátu vybrali na pomoc Verunce přes 50 tisíc korun v rámci akce Run and Help

Tříletá Verunka trpící vzácným nervosvalovým onemocněním obdržela dnes od vedení hlavního města šek s finanční pomocí. Na pomoc Verunce přispívali zaměstnanci Magistrátu hl. m. Prahy v rámci charitativní akce Run and Help, celkem přispěli 56 961 korun.

 

19.09.2023

Zhoršování kvality ovzduší v Praze zamezí nová pražská vyhláška

V Praze se za posledních několik let zlepšilo ovzduší. Situace však není plně uspokojivá, zejména kvůli dopravě a lokálním topeništím. Ke zhoršení kvality ovzduší přispívá také spalování rostlinného materiálu v otevřených ohništích. Pražští zastupitelé proto 14. září 2023 schválili vyhlášku, která omezuje spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích za účelem jeho odstraňování. Nový předpis bude platit od letošního října, a to na celém území hlavního města Prahy.

 

19.09.2023

Školy a školky v každé nové čtvrti – za přispění developerů. Prognóza vývoje obyvatel dává Praze návod, do kterých oblastí nejvíce investovat

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) zpracoval projekt, ve kterém na základě analýzy a prognózy stavu obyvatel zhodnotil aktuální stav a nabídl prognózu pro budoucí potřeby do roku 2050. Studii bude IPR Praha každoročně aktualizovat a dodávat do ní nová data. Ve spolupráci s pražským magistrátem bude sloužit jako informační podklad pro konkrétní kroky politické reprezentace.

 

18.09.2023

Praha udělala další zásadní krok ke vzniku Terminálu Smíchov

Zastupitelstvo hl. m. Prahy na čtvrtečním jednání schválilo veřejnou zakázku na technický dozor stavebníka, projektový management nebo tzv. cost management projektu, tedy služby rozpočtáře, při plánované výstavbě Terminálu Smíchov. Po dokončení celého záměru vznikne na jednom místě moderní stanice železniční dopravy, metra nebo zastávka tramvaje a autobusů i kapacitní parkoviště P+R.

 

15.09.2023

Developeři poskytnou městu na Nákladovém nádraží Žižkov desítky milionů korun. Metodika spoluúčasti investorů se v praxi osvědčuje

Na jednom z největších brownfieldů v Praze, bývalém nákladovém nádraží na Žižkově, vzniká moderní čtvrť, která bude kromě bydlení nabízet i veškeré služby. Developeři, kteří v území podle plánů města staví, poskytnou v budoucnu městu kompenzace v celkové výši 1,5 miliardy korun. V první fázi město od společnosti FINEP získá plnění v hodnotě více než 167 milionů korun. Investor poskytne prostředky pro výstavbu základní školy. Zároveň postaví a městu předá mateřskou školu i zelenou promenádu a předá pozemek pro výstavbu dostupného bydlení se sociálními službami. Smlouvu o spolupráci včera posvětilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

 

15.09.2023

Praha zaslala revoltujícím restauratérům smluvní pokuty, jiným postupem by trestala poctivé podnikatele

Hlavní město Praha v srpnu odeslalo požadavek na uhrazení smluvní pokuty restauratérům, kteří včas nevyklidili pozemky kvůli novým pravidlům pro předzahrádky. Tito restauratéři vedli mezi lety 2021 až 2023 s Prahou soudní spory, v nichž napadli výpovědi svých předzahrádek. Po několika letech soudních tahanic zároveň Praha vyzvala k ukončení sporů s tím, že v opačném případě se provozovatelé budou muset smířit s faktem, že s nimi město nové nájemní smlouvy již neuzavře.

 

12.09.2023

Praha bude lídrem v digitalizaci, pokud budou všichni společně táhnout za jeden provaz. Inspirovat plánuje i další obce

Praha se po vzoru jiných evropských měst připravuje na digitalizaci svých agend. Zároveň chce lépe spolupracovat s městskými částmi v oblasti agend v přenesené a samosprávné působnosti. Konference na téma Digitalizujeme Prahu představila pozitivní přínos digitalizace a nové možnosti, které přináší v každodenním životě.

 

12.09.2023

Nová výstava představuje skrytá místa pražského vodárenství

Na Mariánském náměstí v centru Prahy byla dnes slavnostně zahájena výstava nazvaná Skrytá místa pražského vodárenství, která zde bude k vidění až do 10. října 2023. Jejím prostřednictvím mohou Pražané i návštěvníci metropole odhalit lokality městské vodohospodářské infrastruktury, které jsou běžně veřejnosti nepřístupné.

 

11.09.2023

Praha získala na rozvoj školství přes 78 milionů korun

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podpořilo hlavní město v oblasti školství. V dotačním programu přidělilo Praze přes 78 milionů korun, které hlavní město využije na nejrůznější vzdělávací aktivity.

 

11.09.2023

Praha získala finance na kotlíkové dotace

Ministerstvo životního prostředí poskytlo hlavnímu městu Praze finanční prostředky na modernizaci topných zařízení. V rámci programu Kotlíkových dotací IV. Praha obdrží přes 7,63 milionu korun.

 

11.09.2023

Praha odmění dárce krve. Daruje jim roční jízdné na městskou hromadnou dopravu

Pražští radní schválili odměnu pro dárce krve. Dlouholetí dárci krve obdrží roční kupón na městskou hromadnou dopravu obdobně jako v předešlých letech. Jízdné zdarma získá 247 pravidelných dárců za celkem 901 600 Kč.

 

11.09.2023

Praha vyhlásila dotační program na podporu doplňkové sítě sociálních služeb

Radní hl. m. Prahy dnes schválili vyhlášení grantů hlavního města Prahy - Program podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2024 - Doplňková síť. Hlavní město tak v souladu se svými prioritami v oblasti sociální politiky podpoří kapacity sociálních služeb nad rámec strategie rozvoje základní sítě.

 

11.09.2023

Praha daruje Českému červenému kříži čtyři sanitní vozy určené pro pacienty na Ukrajině

Rada hl. m. Prahy na pondělním jednání schválila poskytnutí II. materiálně-technické pomoci v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině formou daru. Hlavní město tak na základě žádosti Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy věnuje Českému červenému kříži celkem čtyři sanitní vozy za účelem poskytování zdravotnické pomoci pacientům na území Ukrajiny.

 

11.09.2023

Praha vyhlašuje program podpor pro sociální služby

Hlavní město vyhlásilo program podpor pro sociální služby na příští rok. Provozovatelé registrovaných sociálních služeb na území hlavního města se nyní mohou přihlásit o dotace. Vyhlášení akce nazvané Program podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2024 schválili v pondělí pražští radní.

 

11.09.2023

Hlavní město plánuje v následujících deseti letech investovat do modernizace Strahovského tunelu šest miliard korun

Radní hl. m. Prahy na pondělním zasedání schválili postupnou modernizaci Strahovského tunelu v následujících deseti letech. Celkem by mělo být do konce roku 2033 investováno do tunelu přibližně šest miliard korun. Modernizovány budou technologie, odvodňovací šachty, vozovka či celková bezpečnost pro provoz automobilové dopravy i případný úkryt osob v případě ohrožení obyvatel.

 

11.09.2023

Praha se chce připojit do mezinárodní sítě měst ICORN, jež pomáhá pronásledovaným spisovatelům a umělcům v nedemokratických režimech

Radní hl. m. Prahy na pondělním zasedání schválili zahájení procesu o připojení do mezinárodní sítě měst International Cities of Refuge Network (ICORN). V té se sdružují města, která chtějí pomáhat spisovatelům a umělcům, jež jsou pronásledováni za vyjadřování svých názorů nebo nápadů prostřednictvím své práce nebo umění, často v zemích s nedemokratickým režimem.

 

08.09.2023

Štvanická lávka se uchází o titul Stavba roku 2023

Praha letos v červenci slavnostně otevřela Štvanickou lávku spojující holešovický a karlínský břeh s ostrovem Štvanice. Nyní byla tato stavba, která se pyšní řadou architektonických i technologických unikátů, vybrána odborníky mezi 38 nominovaných na prestižní tituly Stavba roku 2023. Lávka navíc usiluje také o vítězství v kategorii hlasování veřejnosti, do které se může až do 23. listopadu 2023 zapojit kdokoliv.

 

08.09.2023

Porota vybírá podobu nového sídla Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy na Proseku

Odborná porota o tomto víkendu rozhodne o vítězném návrhu architektonické soutěže na stavbu nového sídla Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy (ZZS) na Proseku. Ve finálním kole vybírá porota ze šesti postupujících. Nové sídlo na Proseku bude sloužit jako dispečink, středisko pro výcvik záchranářů nebo například pro servis sanitních vozů. Podoba nové stavby bude veřejnosti představena po schválení Radou hl. m. Prahy na některém z příštích jednání.

 

08.09.2023

Praha otevřela v Ďáblicích Luční hřbitov, první ekologické pohřebiště

V areálu Ďáblického hřbitova byl dnes slavnostně představen Luční hřbitov, který se stal vůbec prvním pohřebištěm v České republice, jež je určeno k ekologickému pohřbívání těl do země. Tento přírodní prostor doplněný altánem má kapacitu celkem 350 míst a jeho zřizovatelem je příspěvková organizace hlavního města Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy.

 

07.09.2023

Praha pokračuje ve snižování reklamního smogu ve veřejném prostoru. Radní Zábranský s konkrétními záměry seznámil novináře i reklamní společnosti

Radní hl. m. Prahy pro oblast majetku, legislativy a transparentnosti Adam Zábranský se ve čtvrtek ráno sešel s novináři a zástupci reklamních společností u kulatého stolu na téma reklamy ve veřejném prostoru a k plánům vedení města v této oblasti. Právě kultivace veřejného prostoru a boj s nelegální reklamou jsou pro hlavní město jednou z priorit.

 

07.09.2023

Hostivařská přehrada má nový bezpečnostní přeliv, vydrží desetitisíciletou vodu

Stavební práce na Hostivařské přehradě a jejím okolí jsou dokončené. Nový bezpečnostní přeliv na vodním díle zabrání v případě povodně nekontrolovanému přelivu hráze, odolá tak i desetitisícileté vodě. Upravený je také pravý břeh přehrady včetně cest a instalováno je nové osvětlení. Cena stavebních prací činila 191 534 248,60 Kč bez DPH.

 

05.09.2023

Staroměstská radnice má zrekonstruované přízemí a nový turistický provoz

Hlavní město společně s Prague City Tourism otevřelo zrekonstruovanou spodní část Staroměstské radnice a nový turistický provoz. Jeho součástí je turistické informační centrum, průvodcovské služby Guides&Tours a první kamenný obchod s kultivovanými suvenýry, na kterých Prague City Tourism spolupracuje výhradně s lokálními tvůrci. Nový provoz je symbolem celkové kultivace cestovního ruchu v metropoli a je v souladu s koncepcí cestovního ruchu.

 

05.09.2023

Hlavní město přistaví pavilon a zrekonstruuje budovu v Domově pro seniory Dobřichovice

Radní hl. m. Prahy vzali na vědomí pokračující realizaci investiční akce Přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory Dobřichovice včetně finančního zajištění této akce. Na nový pavilon a současně i rekonstruovaný stávající pavilon s celkovými 37 dvoulůžkovými pokoji a dalším vybavením hlavní město předpokládá, že vyčlení přibližně 216 milionů korun, dalších 60 milionů korun pokryje dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 

05.09.2023

Hlavní město podpoří sociální služby v Praze více jak dvěma miliardami korun

Radní hl. m. Prahy na svém pondělním zasedání odsouhlasili návrh na vyhlášení programu pro rok 2024 k podpoře registrovaných sociálních služeb, jež poskytují své služby zejména na území hl. m. Prahy nebo přímo Pražanům. Ze státního rozpočtu takto může město rozdělit až 2,1 miliardy korun. Žádosti budou moci provozovatelé služeb podávat od přibližně poloviny října do začátku listopadu.

 

05.09.2023

Pravidelná zkouška sirén

Ve středu 6. září 2023 se uskuteční na celém území České republiky pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. Ve 12:00 hodin se rozezní sirény, které budou vysílat zkušební nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin. Na území hlavního města Prahy budou před polednem na zkoušku lidé upozorněni prostřednictvím elektronických „mluvících“ sirén. Informace zazní v českém a anglickém jazyce.

 

04.09.2023

Pražské trhy budou mít svou koncepci, připraví ji městská společnost Prague City Tourism

Hlavní město se již brzy bude moci opírat o Koncepci pražských trhů, její první fázi zpracuje městská společnost Prague City Tourism. Materiál přinese systémové řešení potřeb města v této oblasti, ve své první fázi se zaměří na lokality v historickém centru metropole.

 

04.09.2023

Praha kompletně obnoví další komunikace v Horních Počernicích

Rada hl. m. Prahy dnes odsouhlasila záměr veřejné zakázky na obnovu komunikace Prachovská a navazující části ulic Machovská a Dolská v Horních Počernicích. Součástí prací je i vybudování nové dešťové kanalizace, dále parkovacích stání, zpomalovacích prvků a doplnění veřejného osvětlení.

 

04.09.2023

Hlavní město dohodou ohledně vlastnictví Slovanské epopeje ukončí několikaletý soudní spor s rodinou Muchových

Radní hl. m. Prahy na svém pondělním zasedání schválili dohodu s rodinou Muchových ohledně Slovanské epopeje, čímž by měl skončit soudní spor týkající se slavného cyklu obrazů Alfonse Muchy. Nalezení nejvhodnějších prostor, kde budou kromě epopeje umístěna i další díla tohoto malíře, bude hlavní město řešit v rámci dalších jednání. Do doby, než bude rozhodnuto o konkrétním umístění děl, zůstane vystavena Slovanská epopej v Moravském Krumlově.

 

04.09.2023

Hlavní město v rámci dotačního programu podpoří činnosti v oblasti služeb pro rodinu

Radní hl. m. Prahy na svém pondělním jednání schválili vyhlášení Programu v oblasti rodinné politiky pro rok 2024. Smyslem tohoto záměru, na který bude vyčleněno 44 700 000 Kč, je podpora funkčních i znevýhodněných rodin, rozvoj náhradní rodinné péče nebo například podpora dobrovolnictví a neformálně pečujících osob v této oblasti.

 

04.09.2023

Praha v rámci programu v oblasti zdravotnictví podpoří rozvoj paliativní péče nebo osoby dlouhodobě nemocné, s postižením a pečující

Rada hl. m Prahy na svém dnešním jednání schválila vyhlášení Programu podpory v oblasti zdravotnictví pro rok 2024. Předpokládaný objem finančních prostředků určených pro tento účel je 67,5 milionů korun. Cílem záměru je prostřednictvím dotací podpora osob dlouhodobě nemocných nebo s postižením a pečujících, podpora rozvoje paliativní péče nebo mimo jiné i podpora vzdělávacích a osvětových akcí v oblasti zdravotnictví.

 

04.09.2023

Praha plní klimatický plán: koupila bioplynku, snižuje emise CO2, a bioCNG vyrábí z čistírenského kalu

Náměstkyně primátora pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková předložila radě Zprávu o druhém roce naplňování Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030. Analýza popisuje průběžné výsledky 69 klíčových projektů a předkládá přehled realizovaných aktivit, projektů, strategií a záměrů ve všech čtyřech oblastech – udržitelná energetika a budovy, udržitelná mobilita, cirkulární ekonomika a adaptace na změnu klimatu.

 

04.09.2023

Ve Velké Chuchli se bude stavět nová protipovodňová kanalizace

Městská část Praha-Velká Chuchle bude mít novou dešťovou kanalizaci, která bude součástí protipovodňových opatření.

 

04.09.2023

Praha podpoří dobrovolné hasiče

Sbory dobrovolných hasičů (SDH) v Praze získají dotaci na svou činnost od hlavního města. Podporu ve výši 18 308 500 Kč v pondělí schválili pražští radní. Jednotky SDH jsou součástí integrovaného záchranného systému hl. m. Prahy. Bez jejich pomoci by bylo velmi složité zajistit bezpečnost a ochranu při mimořádných událostech.

 

04.09.2023

Akce Koloběžka Městské policie odhalila 1 336 přestupků

Městská policie se na konci prázdnin v Praze zaměřila na dodržování správného způsobu jízdy cyklistů a koloběžkářů. Strážníci v rámci celoměstské dopravně bezpečnostní akce s názvem Koloběžka od minulého čtvrtka do neděle kontrolovali jezdce na kolech a koloběžkách, a to nejen sdílených prostředků.

 

01.09.2023

Praha připravuje jasná a spravedlivá pravidla pro nízkonákladovou reklamu, která pomohou dále kultivovat centrum města

Na základě zadání hlavního města v minulém volebním období připravuje Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) už několik let nová pravidla pro nízkonákladovou reklamu. Cílem tohoto kroku je omezit vizuální smog zejména v historickém centru Prahy. Přehledná a zcela transparentně nastavená pravidla nebudou zvýhodňovat nikoho z reklamních společností. Hlavní město tak reaguje na nepravdivý text z médií a uvádí informace na pravou míru.

 

01.09.2023

Primátor zavítal do Prahy 6. Prohlédl si nové projekty a debatoval na téma dopravy či školství

Primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda pokračuje po prázdninové přestávce v avizovaných návštěvách městských částí, nově takto navštívil Prahu 6. Přímo na místě si prohlédl nové bytové a sportovní projekty a debatoval s vedením městské části například na zdravotnické, dopravní nebo školské téma.

 

01.09.2023

Praha pomáhá ukrajinským uprchlíkům v zapojení do české společnosti

Celkem 64 projektů zaměřených na podporu dětských uprchlíků a rozvoj sociální soudržnosti na území Prahy získá finanční podporu ve výši 65 miliónů korun. Programová dotace je financována Dětským fondem OSN (UNICEF).

 

ÚSTECKÝ KRAJ

25.09.2023

Radní pro finance představil obcím a městům aktuální možnosti zhodnocování finančních prostředků

Radní Ústeckého kraje pro oblast finanční Jan Růžička představil zástupcům obcí a měst aktuální možnosti zhodnocení jejich prostředků. Díky krajem vyjednaným výhodným podmínkám mají obce, města a veškeré jejich organizace možnost zhodnocovat své prostředky formou evidenčního cash poolingu.

 

25.09.2023

Vzali smajlíka na výlet a vyhráli Apple

Ústecký kraj vyhlásil v červnu velkou letní soutěž s názvem „Vezměte smajlíka na výlet“. Úkolem soutěžících bylo udělat si v průběhu letních cest hezkou, zajímavou, nápaditou, originální fotografii s nálepkou našeho smajlíka. Tři z nich vyhráli hodnotné ceny značky Apple. Vítězům je dnes předal hejtman Jan Schiller.

 

25.09.2023

Lékařů a záchranářů se nemusíte bát. Rozhodně jim ale nezkoušejte lhát

V jakých případech volat na linku 155? Je možné volat záchrannou službu s prosbou o radu? Pomohou zdravotníci na urgentním příjmu pacientům převezeným záchrankou rychleji? Odpovědi na tyto a další otázky najdou diváci v šestnáctém díle pořadu Prokopni to.

 

25.09.2023

Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 12/2023/ZÚK ze dne 11.09.2023

Usnesení č. 049/23Z/2023, stránky č. 37 a 537 - 538

 

25.09.2023

Smlouva o poskytnutí investiční dotace 23/SML2436/SoPD/PIT - příjemce Město Budyně nad Ohří

 

25.09.2023

Praktické zkušenosti účastníků i teorie, tak vypadal Týden mobility na krajském úřadu

Krajský úřad Ústeckého kraje hostil v rámci akce Týden mobility v Ústeckém kraji setkání, na jehož realizaci se podíleli zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, SONS ČR, z. s. či NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. Akce byla zaměřena na odstraňování bariér pro osoby se zdravotním postižením.

 

25.09.2023

451 - Zadní Telnice oprava silnice

Z důvodu opravy silnice mezi Telnicí a Zadní Telnicí nebude v termínu 10. 10. - 18. 10. 2023 linka 451 moci zajíždět do Zadní Telnice. Linka bude dočasně ukončena na zastávce Telnice, rozc. Krásný Les.

 

25.09.2023

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 06.09.2023.

 

25.09.2023

432, 439, 472 - Jílové uzavírka mostu

 

25.09.2023

Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2024

Kontaktní osoby: Ing. Karina Brzobohatá - brzobohata.k@kr-ustecky.cz; tel.:475 657 946 Bc. Jana Čermáková – cermakova.j@kr-ustecky.cz; tel.: 475 657 283 Bc. Martina Macáková – macakova.m@kr-ustecky.cz; tel.: 475 657 350 Mgr. Radka Zítková - zitkova.r@kr-ustecky.cz; tel.: 475 657 686

 

25.09.2023

EIA - oznámení "Záložní zdroj technologické páry 80 (100) t/h"

 

25.09.2023

Belgie – realizace akce „Poznej EU!“, organizační zajištění, doprovod výherců

 

25.09.2023

Informace o projektech Programu rozvoje venkova a LEADER v zahraničí, sdílení zkušeností a inspirace, podpora subjektů v realizaci vlastních projektů Zahraniční exkurze územních partnerů z Ústeckého kraje do regionu Tirolsko (Kufstein – St. Johann in Tiro

 

25.09.2023

Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2023

Kontaktní osoby: Ing. Karina Brzobohatá, e-mail: brzobohata.k@kr-ustecky.cz; tel.:475 657 946 Bc. Jana Čermáková, e-mail:cermakova.j@kr-ustecky.cz; tel.: 475 657 283 Bc. Martina Macáková, e-mail:macakova.m@kr-ustecky.cz; tel.: 475 657 350 Mgr. Radka Zítková, e-mail:zitkova.r@kr-ustecky.cz; tel.: 475 657 686

 

25.09.2023

Videokonference

 

25.09.2023

Přijďte se svézt Podkrušnohorským motoráčkem

Ústecký kraj pořádá ve čtvrtek 28. září 2023 od 10 do 16 hodin akci na podporu Kozí dráhy na nádraží v Telnici, kam bude jezdit Podkrušnohorský motoráček T11. Ve vlaku budou herci Divadla v Pytli bavit vtipnými scénkami. Vezměte rodinu, přátelé nebo partnery a pojďte si užít poslední slunečné dny.

 

22.09.2023

Výběrové řízení na pozici samostatný referent oddělení investic a údržby majetku kraje v odboru investičním

 

22.09.2023

Záměr výpůjčky pozemků v k.ú. Černčice u Petrohradu, Malměřice a Mukoděly

 

22.09.2023

Na krajském úřadě se debatovalo o rozvoji cykloinfrastruktury v regionu

Tento čtvrtek se konalo setkání měst, obcí a dalších organizací z Ústeckého kraje, které se věnují podpoře cyklistické dopravy a budování cykloinfrastruktury. Akci pořádal Ústecký kraj ve spolupráci se spolkem Partnerství pro městskou mobilitu. Cílem setkání, které proběhlo pod hlavičkou projektu Cyklovize 2030, bylo diskutovat o aktuálních problémech v rozvoji cykloinfrastruktury a o bezpečnosti cyklistů. Také hledání společného řešení pro rozvoj cyklistické dopravy v kraji.

 

22.09.2023

Oznámení zahájení územního řízení na stavbu: „Rekonstrukce žst. Chabařovice“

 

22.09.2023

Hejtmani všech krajů se sešli v Teplicích

V rámci 16. zasedání Rady Asociace krajů České republiky pozval hejtman Jan Schiller své kolegy do Ústeckého kraje, konkrétně do Teplic. Na programu je mimo jiné debata o novém programovém období 2028+ pro přípravu čerpání prostředků z evropských fondů.

 

22.09.2023

Využijme potenciál jaderné energetiky - otevíráme dveře novým možnostem pro národní hospodářství a trh práce

Česká republika má bohatou historii v jaderné energetice, která sahá až do 50. let minulého století. Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín nám poskytují stabilní, spolehlivou a cenově dostupnou energii, která představuje základní pilíř naší energetické bezpečnosti. Současně jaderná energetika vytváří významné příležitosti pro náš průmysl, a to nejen díky své vysoké domácí přidané hodnotě, ale také díky výraznému multiplikačnímu efektu na ekonomiku ČR.

 

21.09.2023

Stále nízká hladina Labe – linka T92 zatím nevypluje

Vzhledem k nízké hladině Labe, která stále nesplňuje parametry potřebné k vyplutí lodní linky T92, je nutné znovu zahájení provozu linky opět posunout.

 

21.09.2023

Linka U54 - prodloužení stavebních prací v ŽST Lovosice

 

21.09.2023

Linky U1 a U11 - náhradní autobusová doprava

V termínu od 30. 9. 2023 do 1. 10. 2023 je zavedena náhradní autobusová doprava na lince U1 mezi stanicemi Most-Chomutov a zpět. V termínu od 28. září 2023 do 13. 11. 2023 je zavedena náhradní autobusová doprava na lince U11 mezi stanicemi Blíževedly-Česká Lípa hl.n. Doprava je organizována podle výlukového jízdního řádu.

 

21.09.2023

Bezpečnostní rada Ústeckého kraje se rozloučila s Jaromírem Kníže

Bezpečnostní rada Ústeckého kraje v čele s hejtmanem Janem Schillerem se sešla na pravidelném jednání, tentokrát na půdě Krajského úřadu Ústeckého kraje. Kromě pravidelných bodů řešících zprávy o činnosti jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje se projednávala situace kolem skládky CELIO či organizace Dne záchranářů Ústeckého kraje v roce 2024. Členové bezpečnostní rady se také rozloučili s krajským policejním ředitelem Jaromírem Kníže, který končí ve své funkci.

 

21.09.2023

V Mostě se konal 6. ročník Chemického fóra Ústeckého kraje

Letošní šestý ročník odborné platformy s názvem Chemické fórum Ústeckého kraje, jehož organizátorem byla Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, proběhlo v prostorách hotelu Cascade v Mostě. Konferenci, která se konala pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje, primátora města Most, Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR zahájil hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

 

21.09.2023

DP Digitální voucher

 

21.09.2023

DP Inovační voucher

 

21.09.2023

DP Voucher pro rozvoj podnikání

 

21.09.2023

Program pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje na období let 2022 až 2025

 

21.09.2023

Vouchery pro podnikatele v OPST

 

21.09.2023

Společné povolení na stavbu "Terezín, stavební úpravy silnice I/15" v k.ú. Nové Kopisty a Litoměřice

 

21.09.2023

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - projekt "Oprava fasády kostela sv. Archanděla Michaela"

 

20.09.2023

Pojeďte s námi podpořit Podkrušnohorský motoráček na Telnici

Venku nám pomalu začíná podzim, což znamená, že se blíží konec naší turistické sezóny. Než ale sezónu ukončíme, máme pro vás připravenou akci na podporu Kozí dráhy. Vezměte rodinu, přátelé nebo partnery a pojďte si s námi užít poslední slunečné dny.

 

20.09.2023

Smlouva o poskytnutí investiční dotace 23/SML2416/SoPD/PIT - příjemce Obec Veselé

 

20.09.2023

Projekt krajů Čtyřmezí: Nové autobusové linky i uznávání tarifů

Středočeský, Ústecký, Plzeňský a Karlovarský kraj ve spolupráci s jejich organizátory veřejné dopravy a svazkem obcí ODORAK odstartovaly projekt společné, mezikrajské, dopravní obslužnosti Čtyřmezí. Jeho cíli jsou například propojení měst a obcí v oblasti veřejnou dopravou bez ohledu na krajskou příslušnost a dopravní i tarifní zapojení všech druhů dopravy v dané oblasti. Cestujícím by tak měl přinést celou řadu výhod, mimo jiné nové linky autobusů anebo uznávání krajských tarifů ve vícero spojích. Čtyřmezí odstartuje už na konci letošního roku. Zástupci krajů celý projekt představili dnes na radnici v Rakovníku.

 

20.09.2023

Děčín - pohotovost pro dospělé - ROZPIS SLUŽEB v r. 2023

 

20.09.2023

Usnesení z 23. Zastupitelstva Ústeckého kraje - VI.volební období 2020 - 2024 konané 11.9.2023

 

20.09.2023

Nový obchvat Loun na dálnici D7 usnadní dopravu

Ředitelství silnic a dálnic dnes zprovoznilo dálniční obchvat Loun na dálnici D7. V rámci stavby došlo ke zkapacitnění stávající dopravně a bezpečnostně již nevyhovující dvoupruhové silnice I/7. Dostavbou tohoto úseku se zlepší spojení na Německo a usnadní se dopravní obslužnost průmyslových zón u Mostu, Loun a Postoloprt. Také strategické průmyslové zóny Triangle, která je jednou z největších v České republice.

 

20.09.2023

Pozvánka na webinář - Vzdělávání ve firmách

Rádi bychom Vás pozvali na webinář k vyhlášené výzvě Vzdělávání ve firmách. Na webináři budou představeny aktivity, které lze zafinancovat, přiblíží se podmínky získání dotace a v neposlední řadě proběhne diskuze a odpovíme na vaše dotazy.

 

20.09.2023

Doporučení k očkování proti onemocnění covid-19 pro letošní podzimní a zimní sezónu

V České republice je již k dispozici nová adaptovaná monovalentní očkovací látka Comirnaty Omicron XBB.1.5., která je zaměřena proti aktuálně cirkulujícím variantám koronaviru. Distribuce této vakcíny byla zahájena v úterý 12. září a jednotlivá zdravotnická zařízení, ordinace praktických lékařů nebo očkovací místa bez registrace si tak mohou vakcínu pro své pacienty a další zájemce o očkování bez problému objednat u distributora.

 

20.09.2023

Oznámení zahájení územního řízení „Silniční meteostanice v ÚK 2023 – I/27 Most - Mlýny (SMS: 4,650 km)"

 

20.09.2023

Záměr prodeje nemovitých věcí v k.ú. Nehasice a v k.ú. Staňkovice u Žatce

 

20.09.2023

Oznámení KUUK 136023/2023

 

20.09.2023

V hlavních rolích transformace regionu

V rámci akce Kde fondy EU pomáhají na Dni otevřených dveří v Zooparku v Chomutově se představil i Operační program Spravedlivá transformace. Návštěvníci měli možnost seznámit se s projekty, které se v kraji připravují a mají pomoci transformaci kraje v souvislosti s ukončováním těžby uhlí.

 

20.09.2023

Safety Road má pomoci zachraňovat životy

V úterý 19. září a ve středu 20. září 2023 probíhá na Krajském úřadě Ústeckého kraje preventivní akce pro teenagery Safety Road. Jejím cílem je seznámit mladé se všemi riziky dopravního provozu a připravit je na poskytnutí první pomoci.

 

19.09.2023

Vzdělávací semináře k Úvěrovému nástroji pro veřejný sektor

Rádi bychom Vás pozvali na vzdělávací semináře k III. pilíři Spravedlivé transformace - Úvěrovému nástroji pro veřejný sektor pořádané PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. ("PwC") ve spolupráci s Ústeckým krajem.

 

19.09.2023

Den s Ústeckým krajem a se starosty Litoměřicka

Dotační tituly Ústeckého kraje, záplavová území, nebo také Labská cyklostezka a odpadové hospodářství, to byla témata Dne s Ústeckým krajem, který se odehrál na Litoměřicku. Jednalo se o výjezd vedení Ústeckého kraje na setkání se starosty okresu Litoměřice, kde se nejen prezentovala témata a vize kraje, ale především řešilo to, co starosty v místě zajímá a trápí.

 

19.09.2023

Opatření obecné povahy - stanovení PÚP na silnici I. třídy č. I/27 - Litvínov, okolí městského hřbitova - „Dušičky Litvínov 2023“

 

JIHOČESKÝ KRAJ

22.09.2023

Jihočeský kraj gratuluje řediteli Obchodní akademie v Písku Pavlu Sekyrkovi k významnému ocenění 

Jihočeský kraj gratuluje řediteli Obchodní akademie v Písku Pavlu Sekyrkovi k významnému ocenění  ext-brozkova Pá, 22.09.2023 - 07:59

 

22.09.2023

Z Českých Budějovic se poletí v zimní sezoně do egyptské Taby

Z Českých Budějovic se poletí v zimní sezoně do egyptské Taby ext-brozkova Pá, 22.09.2023 - 07:46

 

20.09.2023

Jižní Čechy čeká prodloužený víkend plný svatováclavských slavností!

Jižní Čechy čeká prodloužený víkend plný svatováclavských slavností! ext-brozkova St, 20.09.2023 - 12:20

 

20.09.2023

Maminky rozhodly – Nejlepší porodnice v kraji je v českobudějovické nemocnici

Maminky rozhodly – Nejlepší porodnice v kraji je v českobudějovické nemocnici ext-brozkova St, 20.09.2023 - 09:47

 

20.09.2023

Kapacita našich škol je dostačující, vyplývá z průzkumu Jihočeského kraje

Kapacita našich škol je dostačující, vyplývá z průzkumu Jihočeského kraje ext-brozkova St, 20.09.2023 - 09:26

 

18.09.2023

Jan Kouba z prachatického gymnázia se skvěle umístil v mezinárodním kole Ekonomické olympiády

Jan Kouba z prachatického gymnázia se skvěle umístil v mezinárodním kole Ekonomické olympiády ext-hocke Po, 18.09.2023 - 13:43

 

18.09.2023

Nemocnice České Budějovice má jako první nemocnice v ČR angiografický přístroj umožňující prostorové zobrazení

Nemocnice České Budějovice má jako první nemocnice v ČR angiografický přístroj umožňující prostorové zobrazení ext-hocke Po, 18.09.2023 - 13:27

 

18.09.2023

Pozvánka na představení knihy Úkolů nad Hlavu

Pozvánka na představení knihy Úkolů nad Hlavu ext-brozkova Po, 18.09.2023 - 10:20

 

18.09.2023

S výzvou Pěšky do školy letos půjde každý desátý školák základní školy

S výzvou Pěšky do školy letos půjde každý desátý školák základní školy ext-hocke Po, 18.09.2023 - 08:52

 

15.09.2023

VIDEO - U nás v kraji 15. září 2023

VIDEO - U nás v kraji 15. září 2023 ext-hocke Pá, 15.09.2023 - 17:14

 

15.09.2023

Soumostí v Plané nad Lužnicí slouží veřejnosti

Soumostí v Plané nad Lužnicí slouží veřejnosti ext-hocke Pá, 15.09.2023 - 13:59

 

14.09.2023

Staňte se jihočeským pivním znalcem! Vydejte se za pivem po jižních Čechách

Staňte se jihočeským pivním znalcem! Vydejte se za pivem po jižních Čechách ext-hocke Čt, 14.09.2023 - 11:32

 

14.09.2023

Fajn firma 55+: registrace do soutěže právě odstartovala

Fajn firma 55+: registrace do soutěže právě odstartovala ext-hocke Čt, 14.09.2023 - 11:27

 

11.09.2023

Pavel Hroch: Kadovský viklan je zpět na svém místě. O rozkývání se teprve budeme bavit

Pavel Hroch: Kadovský viklan je zpět na svém místě. O rozkývání se teprve budeme bavit ext-hocke Po, 11.09.2023 - 16:14

 

11.09.2023

V Českých Budějovicích zasedala Komise Rady AKČR pro dopravu. Rozpočet SFDI se podaří naplnit, informoval členy ministr dopravy Martin Kupka

V Českých Budějovicích zasedala Komise Rady AKČR pro dopravu. Rozpočet SFDI se podaří naplnit, informoval členy ministr dopravy Martin Kupka ext-brozkova Po, 11.09.2023 - 12:26

 

11.09.2023

VIDEO - U nás v kraji 8. září 2023

VIDEO - U nás v kraji 8. září 2023 ext-brozkova Po, 11.09.2023 - 09:26

 

08.09.2023

Archeoskanzen v Trocnově je otevřen!

Archeoskanzen v Trocnově je otevřen! ext-hocke Pá, 08.09.2023 - 17:53

 

07.09.2023

Obědy pro jihočeské děti. O příspěvek mohou rodiny žádat už teď

Obědy pro jihočeské děti. O příspěvek mohou rodiny žádat už teď ext-hocke Čt, 07.09.2023 - 11:55

 

07.09.2023

Cvičení složek IZS – Otava 2023

Cvičení složek IZS – Otava 2023 ext-hocke Čt, 07.09.2023 - 08:12

 

06.09.2023

Projekt 6x5 je ve finále, loučí se poslední účastník

Projekt 6x5 je ve finále, loučí se poslední účastník ext-hocke St, 06.09.2023 - 15:21

 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

21.09.2023

Ve Vamberku došlo k významné a léta projednávané změně v uspořádání silnic

Po více jak 10 letech od dokončení obchvatu Vamberka došlo k dohodě mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Královéhradeckým krajem a městem Vamberk o uspořádání silniční infrastruktury na území města. Do majetku státu nyní patří pouze obchvat města, silnice procházející jeho centrem jsou krajské a Vamberk bude nově spravovat místní komunikace.

 

16.09.2023

Žně v Královéhradeckém kraji skončily oslavou

Symbolické poděkování Zemi za úrodu a slavnostní ukončení žní v Královéhradeckém kraji se uskutečnilo v polovině září v hradeckých Šimkových sadech. Dvoudenní program nabídl bohatý kulturní program a prostor pro prezentaci výrobků regionálních producentů. Nechyběla ani výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky. Ocenění si také převzali regionální zemědělci a potravináři.

 

21.09.2023

Bezpečnostní rada kraje projednala situaci v regionu

Pod vedením hejtmana Martina Červíčka zasedala bezpečnostní rada kraje. Na svém pravidelném jednání probrala body z oblasti bezpečnosti, připravenosti krajského integrovaného záchranného systému, ale i vývoj epidemické situace v regionu.

 

21.09.2023

Mladí sportovci z Úpice přivezli z mezinárodních her medaile

Zlatými, stříbrnými a bronzovými medailemi z 12. Evropských her handicapované mládeže Emil open se přišli do sídla kraje pochlubit mladí sportovci ze Speciální Základní školy Augustina Bartoše z Úpice. Letošní ročník byl her byl rekordní, účastnilo se ho 891 mladých sportovců z dvanácti zemí Evropy.

 

25.09.2023

Dílny hradecké Vocelovky prošly úpravou, provoz bude levnější

Královéhradecký kraj ukončil investiční akci, která spočívala v zateplení dílen Centra odborného vzdělávání pro automobilový průmysl a dopravu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vocelova v Hradci Králové. Stavební práce začaly v dubnu letošního roku a skončily na konci srpna. Za výměnu oken, střechy a zateplení budovy školních dílen ve Vážní ulici kraj vynaložil necelých 16,2 milionu korun včetně DPH.

 

20.09.2023

Nové informace pro ubytovatele

Zveřejňujeme nové a důležité informace pro ubytovatele uprchlíků z Ukrajiny.

 

18.09.2023

Týden pěstounství vyvrcholil v safari parku Dnem pro pěstouny

Královéhradecký kraj minulý týden pořádal ve spolupráci s městskými úřady, neziskovými a příspěvkovými organizacemi kraje Týden pěstounství. Bohatý program pro veřejnost a pěstounské rodiny se konal napříč regionem a vyvrcholil v Safari Parku Dvůr Králové nad Labem Dnem pro pěstouny.

 

19.09.2023

Hledáme nejšikovnější děti, přihlaste je do Zlatého oříšku!

Zlatý oříšek je soutěž, která vyhledává a všestranně podporuje aktivní, nadané a úspěšné děti z celé České republiky. Jedná se o největší takto zaměřený projekt s pětadvacetiletou tradicí a pravidelným novoročním finále v České televizi. Tradičně probíhá pod záštitou MŠMT ČR a Ministerstva kultury ČR. Uzávěrka přihlášek letošního jubilejního ročníku je 15. října 2023.

 

20.09.2023

Koncert laureátů soutěže Broumovská klávesa představí nadějné klavíristy ze čtyř zemí

V úterý 26. září od 19 hodin proběhne v Sukově síni pražského Rudolfina Slavnostní koncert laureátů Mezinárodní soutěže pro mladé klavíristy Broumovská klávesa. Představí vítěze všech čtyř kategorií letošního 13. ročníku – Lilianu Fejtovou, Annu Chmurovou, Jaroslava Skalku, Evu Emilii Rautner a Semjona Yakimova. Vstupné na koncert je dobrovolné.

 

22.09.2023

Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové získala ocenění za vysokou kvalitu zdravotní péče i řízení

Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví udělila hradecké léčebně dlouhodobě nemocných významné ocenění „Kvalitní a bezpečná nemocnice 2023“.

 

OLOMOUCKÝ KRAJ

25.09.2023

Olomoucký kraj hledá dalšího podnikatele roku

Zájemci se mohou hlásit do pátku 20. října, výsledky pak budou známé na jaře.

 

25.09.2023

Projekt Odpady Olomouckého kraje úspěšně posiluje. Připojilo se dalších osmnáct obcí

Akcie nakoupil celý Svazek obcí Šternbersko. Využil tak výhodných podmínek, od ledna se totiž akcie o deset korun zdraží.

 

22.09.2023

Lidé seženou léky i o nadcházejícím svátku

V každém okrese bude otevřena jedna provozovna.

 

22.09.2023

Kraj vyjel na Smart tour. S městy a obcemi jedná o využití inovací

První jednání se uskutečnilo v Zábřehu, v plánu jsou ještě další tři - v Prostějově, v Přerově a v Olomouci.

 

21.09.2023

Vychází zářijové číslo krajského měsíčníku

Aktuální číslo věnuje Olomoucký kraj převážně sociální oblasti.

 

21.09.2023

Řidiči na Mohelnicku mají novou silnici

Pracovalo se nejen na samotné silnici, ale opravit se musel i most a část průtahu v Lošticích.

 

21.09.2023

Jak funguje Amazon v Kojetíně? Na chod distribučního centra se přijeli podívat zástupci kraje

Jedná se o druhé logistické centrum Amazonu v republice, toto je však vybaveno nejmodernější robotickou technologií.

 

20.09.2023

Senioři v prostějovském Domově na Nerudově ulici bydlí v novém

Modernizace celého sociálního zařízení vyšla na téměř 144 miliónů korun. Veškeré náklady zaplatil Olomoucký kraj.

 

20.09.2023

Noví šampioni ve třídění v kraji? Brodek u Přerova, Javorník, Lipina a Olomouc

Na prvních příčkách se umístila města Olomouc a Javorník, městys Brodek u Přerova a obec Lipina. Lidé v našem kraji třídí nejlépe v Česku.

 

19.09.2023

Kraj pořádal konferenci primární prevence na školách

Letos bylo v centru pozornosti téma vnitřní a vnější hranice u dětí a mládeže.

 

19.09.2023

Kraj a město společně zřídí nové kreativně edukační centrum. Moravské divadlo získá nové dílny i studijní obor

Na praktické výuce se budou podílet sami zaměstnanci Moravského divadla. Centrum by mělo zahájit provoz do konce roku 2025.

 

15.09.2023

Pozvánka na 16. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

Informace o konání zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje.

 

13.09.2023

Noví talenti Olomouckého kraje ovládají hudbu, sport i astrofyziku

Ocenění si převzalo 75 žáků a studentů, kteří svojí prací vynikají na národní i mezinárodní úrovni.

 

13.09.2023

Hackathon může změnit budoucnost

Do projektu se mohou hlásit všichni lidé, kteří mají chuť pracovat na nových projektech a řešit aktuální problémy i výzvy.

 

11.09.2023

Kraj a Vědecká knihovna v Olomouci pořádají kurzy pro kreativní pracovníky

Cílem dvouletého projektu je posílení kompetencí pracovníků kulturního a kreativního sektoru formou vzdělávacích seminářů a workshopů.

 

06.09.2023

Babičkou Olomouckého kraje je Jana Špičková. Porotu zaujala svou veselostí i vitalitou

Stříbrnou medaili vybojovala Emílie Huszárová z Libiny, třetí příčku pak obsadila Helena Záchová ze Šumperka.

 

06.09.2023

Helfštýn bude celý den patřit rodině

Tradiční Den pro rodinu se koná v neděli 10. září od 9.30 do 16.00 hodin.

 

05.09.2023

Gymnázium v Hejčíně má za sebou důležitou modernizaci

Rekonstrukce elektroinstalace v budově přišla na více než sedmnáct miliónů korun. Veškeré náklady uhradil Olomoucký kraj.

 

04.09.2023

Začal školní rok. Vedení kraje zamířilo do Šumperka

Do tamní střední a vyšší odborné zdravotnické školy zavítali pozdravit studenty hejtman Josef Suchánek a radní Aleš Jakubec.

 

04.09.2023

Kojetín má novou záchranářskou základnu

Umístěna je v přízemí budovy místní polikliniky. Pokrytí v rámci přerovského okresu se teď rozrostlo na tři základny.

 

31.08.2023

Střední školy v Olomouckém kraji letos nabídly téměř 7 500 míst. Některá jsou ještě volná

Ačkoli byl letos zájem deváťáků vysoký, některé školy stále nabízí volná místa. Největší oblibě se těší zdravotnické školy, obchodní akademie a gymnázia.

 

25.08.2023

Krajští hasiči vyjeli na pomoc Řecku

Čtyři příslušníci Hasičského záchranného sboru (HZS) Olomouckého kraje bojují s ničivými požáry v Řecku.

 

23.08.2023

V Horce nad Moravou se už jezdí po novém

Rekonstrukce silnice v Horce nad Moravou přišla na zhruba 16 miliónů korun, dalších téměř 22 miliónů investovala obec.

 

22.08.2023

Olomoucký kraj čerpal inspiraci v partnerském regionu Würzburg

Würzburg, dlouholetý partnerský region Olomouckého kraje, leží v Bavorsku mezi Norimberkem a Frankfurtem.

 

21.08.2023

Kraj opravil další silnici mezi dvěma obcemi u Litovle

Oprava silničních úseků III/3734 a III/373 tam probíhala necelý rok, z toho pět měsíců byla vozovka mezi obcemi úplně uzavřena.

 

18.08.2023

Hejtmanství pomůže se stavbou vrtů pro pitnou vodu na Ukrajině

Původní zásobárny vody okupanti zničili. Vrty vzniknou v Doněcké oblasti v Pokrovském rajónu.

 

17.08.2023

Čechy pod Kosířem si převzaly ocenění v soutěži Vesnice roku Olomouckého kraje

Přízeň si získaly hlavně promyšlenými investicemi.

 

09.08.2023

Zástupci kraje projednali novou strategii školství

Dokument zpracovaný Ministerstvem školství obsahuje novinky například v systému přijímaček na střední školy.

 

08.08.2023

Myslíme na všechny. Kraj pomůže zraněným zvířatům

V záchranných stanicích se zhusta vyskytují například zraněné nebo opuštěné sovy či poštolky. Je to kvůli dravcům.

 

07.08.2023

Jede to jako po másle. Kraj opravil další důležitou silnici

Díky Olomouckému kraji se na projekt podařilo získat dotace z Evropské unie.

 

07.08.2023

Olomoucký kraj a Polsko vylepší přeshraniční spolupráci

V rámci programu INTERREG tak už příští rok dojde na modernizaci důležité silniční tepny.

 

07.08.2023

Kraj opět podpoří obědy do škol. Nově dostanou šanci i středoškoláci

V krajském rozpočtu je na to pro školní rok 2023/2024 připraveno 8,7 miliónu korun.

 

07.08.2023

Z Domova sester vznikne dům pro seniory

Objekt má nově sloužit pro potřeby místních sociálních služeb. Nemovitost je kulturní památkou.

 

07.08.2023

První samoobslužná prodejna funguje v Měrotíně

Do ostrého provozu se překlopila v pátek 4. srpna. Lidé se do obchodu dostanou po stažení aplikace pro chytrý telefon.

 

31.07.2023

Olomoucký kraj přispěje na rozšíření potravinových bank

Výdejna potravinové pomoci bude od září v každém okresním městě. V krajském působí už od začátku roku.

 

28.07.2023

Kraj ukončil období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

K rozhodnutí, které platí od dnešního dne, vedla změna počasí po dlouhém období bez srážek.

 

25.07.2023

Znáte lidi, kteří mají srdce na dlani? Nominujte je do soutěže

Hejtmanství vyhlásilo anketu Ceny Olomouckého kraje pro lidi se srdcem na dlani. Nominace bude možné posílat do 10. srpna.

 

25.07.2023

Zástupci kraje jednali na Úřadu vlády. Tématem bylo školství, zdravotnictví i ohrožené lokality

Probírala se také situace v hospodářsky a sociálně ohrožených lokalitách, které tvoří tři čtvrtiny území našeho kraje.

 

24.07.2023

Kraj podporuje péči o stromy a zeleň. Vypsal novou dotaci

Na výsadbu stromů podél cest nebo péči o památné stromy uvolnilo hejtmanství téměř jeden a půl miliónu korun.

 

21.07.2023

Uzavírka cesty u Hanušovic končí, od zítřka jen semafory

Vozovku před dvěma lety poškodil sesuv půdy. Jedná se o problematické místo, kde je silnice lemována nestabilním svahem a řekou.

 

18.07.2023

Vychází prázdninové číslo krajského měsíčníku

Jeho hlavním tématem je cestování. Kraj totiž nabízí parádní zážitky, které prožijete opravdu za humny.

 

18.07.2023

Města v kraji začínají omezovat nakládání s vodou. Kvůli suchu

Krizová opatření zavádí Šternberk a Olomouc. Lidé nemohou čerpat vodu z potoků, řek nebo rybníků.

 

18.07.2023

Kraj poslal na Ukrajinu dvě stovky nemocničních lůžek

Jedná se o lůžka z nemocnic v Prostějově, v Přerově a ve Šternberku. S Rovenskou oblastí hejtmanství úzce spolupracuje.

 

13.07.2023

Žáci ze ZUŠek malovali v krajské soutěži. Nejlepší kresby teď visí v budově úřadu

Tématem letošní výtvarné soutěže bylo „Olomoucký kraj z ptačí, žabí i mé perspektivy“.

 

13.07.2023

Senioři z Jeseníku vyrazili na Helfštýn. Odstartovalo Seniorské cestování

Výlety trvají po celé léto, až do začátku září. Každý výlet vyjde účastníka díky krajskému příspěvku na dvě stě korun.

 

12.07.2023

Hejtman Josef Suchánek vyhlásil období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

Toto rozhodnutí platí od 8.00 hodin dne 12. 7. 2023 do odvolání.

 

04.07.2023

Hranické gymnázium čeká významná investice. Pomůže s ní Olomoucký kraj

Za peníze chce zásadně modernizovat odborné učebny pro přírodovědné vzdělávání.

 

03.07.2023

Vévoda z Edinburghu ocenil studentku z Olomouce

Nikola Jankůjová se účastnila projektu DofE, který se zaměřuje na dobrovolnické, pohybové a dovednostní aktivity mládeže.

 

30.06.2023

Jesenické cyklotrasy nově míří na Staroměstsko

Zavedou je do Hanušovic, Starého Města a Dolní Moravy. Jde o pokračování úspěšného projektu YEScyklo.

 

30.06.2023

Kraj podpoří paliativní péči

V rámci pěti dotačních titulů Programu na podporu poskytovatelů paliativní péče rozdělí více než osm a půl miliónu korun.

 

ZLÍNSKÝ KRAJ

 
 
Portál je registrován u RRTV.
Tel. 777 644 118 |  e-mail: info@regionalnitelevize.cz
© 2010 - 2021 Regionální televize
  RSS   Jakékoliv užití obsahu je možné pouze s písemným svolením Regionální televize CZ s.r.o.

Vaše soukromí je pro nás důležité

Vážení zákazníci, vážíme si soukromí každého z vás. Stisknutím tlačítka „Přijmout vše" souhlasíte s tím, abychom vám poskytovali smysluplné a užitečné služby na základě vašich údajů o sledování. Souhlas udělujete pro Regionální televize CZ s.r.o. a můžete ho kdykoliv změnit v části "Předvolby". Více o souborech cookies zde.

cookies

Cookie - Nastavení

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné ke správnému fungování webu a všech jeho funkcí, které nabízí, např. působení filtrů, ukládání nastavení soukromí, apod. Zajišťují základní provoz webu, proto musí být zapnuty trvale.

Analytické cookies


Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.

Reklamní cookies


Reklamní cookies používáme proto, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Regionální televize CZ s.r.o. potřebuje Váš souhlas s použitím souborů cookies, abychom Vám mohli zobrazovat informace v souladu s Vašimi zájmy.